Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Udenlandske uddannelser

Udenlandske uddannelser

Der er ved lov fastsat regler for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer.

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Lov

Loven er oprindelig vedtaget i 2001, og dens nuværende indhold fremgår af lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014:

Dog er lovens § 5 a, § 3 og 4 om klager til Kvalifikationsnævnet, ændret i kraft af:

Bekendtgørelser

På grundlag af loven er der udstedt en bekendtgørelse om vurdering og en bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet:


Adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv

Reglerne for anerkendelse på det lovregulerede område står hovedsagelig i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven) og den tilhørende bekendtgørelse samt i lovgivningen for de enkelte erhvervsområder.

Lov

Bekendtgørelse

Ansvarlig styrelse

I nogle af teksterne er den ansvarlige styrelse omtalt som Styrelsen for Videregående Uddannelser eller CIRIUS. Den ansvarlige styrelse i dag er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Senest opdateret 12. februar 2021