Gå til indhold

Professionshøjskoler

Love og bekendtgørelser vedrørende professionshøjskolerne

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019.

Lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 8. august 2019

Bekendtgørelse nr. 1616 af 28. december 2022 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1958 af 15. oktober 2021 om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Bekendtgørelse nr. 1613 af 28. december 2022 om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler, medie- og journalisthøjskolen og Den frie Lærerskole i Ollerup

Personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. oktober 2023