Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelsesstøtte mv. Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte

Love og bekendtgørelser om specialpædagogisk støtte - administreres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelsesministeriets love og bekendtgørelser

Ungdomsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. 

Bekendtgørelse nr. 1480 af 16. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

Videregående uddannelser

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. januar 2020 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 (med senere ændringer) om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

Frie grundskoler

Bekendtgørelse nr. 30 af 12. januar 2018 af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Vejledning nr. 11840 om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler

Efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018 af lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Vejledning nr. 9845 af 1. juli 2003 om tilskud mv. til specialundervisning, specialpædagogisk bistand og svært handicappede elever (frie kostskoler)

Senest opdateret 07. februar 2020