Gå til indhold

Maritime uddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende de maritime uddannelser

Lov nr. 781 af 8. august 2019 om maritime uddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Cirkulære nr. 9612 af 10. oktober 2002 om Forretningsorden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser

Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 om prøver i de maritime uddannelser

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1315 af 16. juni 2021 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1609 af 13. december 2016 om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse nr. 794 af 18. juni 2018 om tilskud til praktikplads i skibe

Bekendtgørelse nr. 636 af 25. juni 2019 om uddannelsen til skibsfører

Bekendtgørelse nr. 798 af 18. juni 2018 om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse nr. 1587 af 13. december 2016 om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad

Bekendtgørelse nr. 1350 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som skibsofficer

Bekendtgørelse nr. 1621 af 15. december 2016 om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester 

Bekendtgørelse nr. 1586 af 13. december 2016 om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse

Bekendtgørelse nr. 1347 af 23. november 2018 om uddannelsen til skibsmaskinist

Bekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører

Bekendtgørelse nr. 401 af 16. april 2013 om kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter

Bekendtgørelse nr. 1622 af 15. december 2016 om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse nr. 397 af 16. april 2013 om søsikkerhedskursus for erfarne erhvervsfiskere

Bekendtgørelse nr. 395 af 16. april 2013 om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

Bekendtgørelse nr. 963 af 16. august 2015 om erhvervsfiskeriets grundkursus

Senest opdateret 09. maj 2023