Gå til indhold

Danmarks Grundforskningsfond

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for Danmarks Grundforskningsfond

Love og bekendtgørelser

Lov om Danmarks Grundforskningsfond

Lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. februar 2019.

Anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond

Anordning nr. 944 af 8. september 2008 om fundats for Danmarks Grundforskningsfond. I medfør af § 3 i lov om Danmarks Grundforskningsfond skal fondens fundats fastsættes ved kongelig anordning efter indstilling fra fondens bestyrelse. I fundatsen fastsættes regler for indstilling af og funktionsperioder for bestyrelsens medlemmer og for opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktør. 

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse nr. 325 af 29. marts 2016 om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler.

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse 

Bekendtgørelse nr. 669 af 3. oktober 1991 om ikrafttræden af lov om Danmarks Grundforskningsfond.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. november 2023