Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 9. august 2019 (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Kontoret for JURA
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 02. september 2019