Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Bekendtgørelse af lov nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Center for Jura og Institutionspersonale
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 19. maj 2022