Gå til indhold

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Bekendtgørelse af lov nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 122 af 24. januar 2023 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

Bekendtgørelse af lov nr. 1005 af 23. juni 2022 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)

Lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Bekendtgørelse af lov nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2010 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lov nr. 363 af 9. marts 2021 om ophævelse af bekendtgørelse af lov nr. 582 af 1. juni 2014 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse nr. 374 af 29. marts 2023 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. april 2024