Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Center for Jura og Institutionspersonale
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 30. august 2021