Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Kontoret for JURA
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 21. april 2020