Gå til indhold

Erhvervsakademier

Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademierne

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019.

Bekendtgørelse nr. 1617 af 28. december 2022 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser. 

Bekendtgørelse nr. 1958 af 15. oktober 2021 om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Bekendtgørelse nr. 1614 af 28. december 2022 om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier 

Personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2024