Erhvervsakademier

Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademierne

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019

Personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner

 

Senest opdateret 02. september 2019