Gå til indhold

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Love og bekendtgørelser

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Se særligt kapitel 3 (§§ 3-11). 

Forretningsorden

Forretningsordenen for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er godkendt på rådets møde den 07. maj 2018.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. november 2023