Gå til indhold

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Love om bekendtgørelser vedrørende de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019

Personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 2011 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus

Bekendtgørelse nr. 1612 af 28. december 2022 om tilskud, regnskab og revision m.v. for Designskolen Kolding

Bekendtgørelse nr. 864 af 1. juli 2014 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse nr. 1243 af 11. december 2009 om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse nr. 1022 af 24. juni 2020 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område med senere ændringer 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. oktober 2023