Gå til indhold

Maritime uddannelsesinstitutioner

Love og bekendtgørelser vedrørende de maritime uddannelsesinstitutioner

Lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019

Bekendtgørelse nr. 864 af 1. juli 2014 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse nr. 1618 af 28. december 2022 om standardvedtægt for maritime uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse nr. 1958 af 15. oktober 2021 om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Bekendtgørelse nr. 1615 af 28. december 2022 om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner 

Personaleforhold på de videregående uddannelsesinstitutioner

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024