Gå til indhold

Innovationsmiljøer

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for godkendte innovationsmiljøer

Love og bekendtgørelser

Lov om teknologi og innovation

Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014. Godkendte innovationsmiljøer er reguleret ved §§ 7-9.

Innovationsmiljøbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010 om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014.

Revisionsbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1321 af 14. december 2004 om revision af godkendte innovationsmiljøer.

Bekendtgørelse om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer fra offentlighedsloven

Bekendtgørelse nr. 493 af 20. maj 2014 om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Regelsæt for exit-operatører inden for rammerne af innovationsmiljøer

Regelsæt af 1. januar 2020 for exit-operatører inden for rammerne af innovationsmiljøer. Opdateret august 2021

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. november 2023