Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Kunstneriske uddannelser

Kunstneriske uddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende de videregående kunstneriske uddannelser

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017

Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Læs aftale vedrørende særordning for optagelse af grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark

Bekendtgørelse nr. 1410 af 12. december 2014 om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. november 2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 392 af 25. maj 2005 om doktorgrader ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

 

Senest opdateret 25. oktober 2019