Gå til indhold

Godkendte teknologiske serviceinstitutter

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for godkendte teknologiske serviceinstitutter

Love og bekendtgørelser

Lov om teknologi og innovation

Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014. Godkendte teknologiske serviceinstitutter er reguleret ved §§ 5-6.

Bekendtgørelse om godkendt teknologisk service

Bekendtgørelse nr. 1775 af 30. november 2020 om godkendt teknologisk service

Bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber fra offentlighedsloven

Bekendtgørelse nr. 492 af 20. maj 2014 om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2023