Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademierne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 9. august 2019 (LEP-loven)

Uddannelsesregler


Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2019

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015

Lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014

Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 1. juni 2014

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Kontoret for JURA
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 02. september 2019