Du er her: Forside Lovstof Lovprogram

Lovprogram

Uddannelses- og Forskningsministeriets lovprogram for Folketingsåret 2018-2019
Kontakt
Ulf Melgaard
Juridisk chef
Tlf.: +45 72 31 80 69
Email: ulf@ufm.dk

Ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark

(Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har bl.a. til formål at justere reglerne for befordringsrabat til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser og ungdomsuddan-nelser m.v. Dette indebærer blandt andet ændringer af ordningen om godt-gørelse efter en kilometersats, herunder fastsættelse af hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt.

Ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond

(Etablering og finansiering af forskningsenheder med fokus på transformativ forskning m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har bl.a. til formål at skabe rammerne for, at Danmarks Grundforskningsfond kan bidrage til etableringen af forskningsenheder med fokus på transformativ forskning på aller-højeste internationale niveau. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi ”Danmark – Klar til fremtiden” fra december 2017.

Ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte

(Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU og SVU til ét tilbagebetalingskrav samt forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at give mulighed for, at visse krav om for meget udbetalt uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte – udbetalt over flere måneder – kan lægges sammen til ét samlet tilbage-betalingskrav med ét stiftelses- og forfaldstidspunkt. Lovforslaget vil endvidere give mulighed for, at transportbetjentelever i perioder med lønnet praktik kan tildeles det højeste fribeløb.

Ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen

(Bedre rammer for ledelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole m.v.) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at skabe bedre rammer for ledelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lovforslaget skal bl.a. følge op på et eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, som Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte i 2016. Formålet med eftersynet var at vurdere, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter institutionernes sam-fundsmæssige betydning og ansvar.

Ændring af universitetsloven

(Opfølgning på anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har bl.a. til formål at gøre universitetsuddannelserne mere fleksible og styrke de studerendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Med lovforslaget følges der bl.a. op på visse anbefalinger fra ”Udvalg om bedre universitetsuddannelser”. Lovforslaget er en opfølgning på regerings-grundlaget fra november 2016.

Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om:

Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II)


Senest opdateret 08. oktober 2018