Du er her: Forside Lovstof Lovprogram

Lovprogram

Uddannelses- og Forskningsministeriets lovprogram for Folketingsåret 2017-2018.
Kontakt
Juridisk chef
Telefon: +45 72 31 80 69
E-mail: ulf@ufm.dk

Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

(Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutionsudbud af vurderingskompetence m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at justere og smidiggøre rammerne for institutionsakkreditering på grundlag af de hidtidige erfaringer med overgangen til institutionsakkreditering og akkrediteringens


Ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven

(Erhvervskandidatuddannelse) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at give universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for som en forsøgsordning at kunne ansøge om godkendelse til at udbyde 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser for personer isideløbende relevant beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelserne vil være uden deltagerbetaling, med fuldt statstilskud og uden Statens Uddannelsesstøtte.


Lov om Studievalg Danmark

(Jan II)

Formålet med lovforslaget er at etablere en ny samlet struktur for vejledning om valg af videregående uddannelse. Med lovforslaget samles vejledningen under Studievalg Danmark, som etableres som en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, med henblik på at få en mere fleksibel styring og samtænkning af vejledningsopgaven på tværs af afdelinger fordelt over landet.


Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser,lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love

(Nyt bevillingssystem for de taxameterstyrede videregående uddannelser m.v.) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at ændre de bestemmelser, der vedrører fastsættelse af tilskud til de taxameterstyrede videregående uddannelser, som led i en reform af bevillingssystemet.


Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om:

Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II)


Senest opdateret 03. januar 2018