Gå til indhold

Politiske aftaler

Oversigt over de mest centrale politiske forlig og aftaler på ministeriets område fra 2002 og frem til nu. Enkelte opsagte aftaler er også på listen på grund af deres historiske relevans for ressortområdet.
Viser 1-30 af 49 resultater
Aftale om genstart af det gode studieliv

17. juni 2021: Aftalepartierne er enige om at afsætte 100 millioner kroner til trivselsindsatser og faglige aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, en indsats for særligt udsatte studerende og øget vejledning efter COVID-19.

Fordeling af Forskningsreserven m.v. 2021

30. oktober 2020: Med de to nye aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. fordeler partierne i alt 3,1 milliarder kroner i 2021 til forskning og innovation.

Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser

06.12.2018: Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.

Fordeling af forskningsreserven i 2018

31.10 2017: Med denne aftale udmønter partierne 1.010 mio. kr. i 2018 til forskning og udvikling. Pengene kommer fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovsforslaget for 2018

Fordeling af forskningsreserven i 2017

03.11.2016: Med denne aftale udmønter partierne 555 mio. kr. i 2017 til forskning og udvikling. Midlerne kommer fra provenuet fra aftalen om reform af førtidspension og fleksjob.

Aftale om rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond

13.10.2016: Med aftalen er der enighed om at justere reguleringen af Det Frie Forskningsråd og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gennem vedtagelse af en ny hovedlov, som regulerer aktiviteterne.

Aftale om justering af fremdriftsreformen

20.11.2015: Med denne aftale er der enighed om justeringer af aftale om 'Bedre rammer for en aktiv studiegennemførsel' (fremdriftsreformen) fra 2013, herunder ophævelse af det centrale krav om tilmelding til fag og prøver (60 ECTS-point per studieår).

Fordeling af forskningsreserven i 2016

29.10.2015: Med denne aftale er der enighed om fordeling af forskningsreserven (herunder provenu fra reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012) i 2016.

Fordeling af forskningsreserven i 2015

30. oktober 2014: Med aftalen er der enighed om fordeling af forskningsreserven (herunder provenu fra reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012) i 2015.

Aftale om Danmarks Innovationsfond

03.10.2013: Med aftalen er der enighed om at gennemføre en revision af forsknings- og innovationssystemet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Enighed om reform af pædagoguddannelsen

21.06.2013: Med forståelsespapiret er der enighed om at reformere pædagoguddannelsen og at partierne har til hensigt at ophæve Lov om professionsbachelor som pædagog.