Gå til indhold

Dansk fødevareinnovation i international superliga

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale ved første spadestik i forbindelse med Arlas Globale Innovations Center den 6. oktober 2014 i Aarhus

Det talte ord gælder

På tærsklen til noget stort

Det er en stor fornøjelse at være her i dag, hvor vi tager det første spadestik til Arlas nye innovationscenter.

Jeg har set frem til at fejre, at I har valgt at investere i et innovationscenter, som bliver centrum for produktudvikling til hele verden. Arlas konstante fokus på innovation og udvikling af nye produkter er helt unik.

Og jeg er overbevist om, at en investering som denne ikke blot vil komme Arla til gavn - eller Aarhus eller Region Midt -, men at den fødevareinnovation, der kommer til at foregå her, vil komme til at trække fornemme spor i hele Danmarks fødevareindustri.

Jeg ved, at det ikke på forhånd var givet, at innovationscenteret skulle placeres i Danmark, men jeg er glad for og stolt over, at vi I Danmark har et så gunstigt vækstmiljø for fødevarer, at I har valgt at placere det her.

Ny viden gennem forskning, udvikling og innovation er grundlaget for, at vi i Danmark kan blive ved med at tænke nyt. Og det er grundlaget for, at vi kan bevare og udbygge danske styrkepositioner inden for området. Ikke mindst, fordi fødevaresektoren er udfordret af hård international konkurrence.

Forskning og innovation er et must

Jeg synes, at det er rigtig positivt, at Arla har et mål om, at mindst 10 procent af omsætningen skal komme fra produktinnovation.

Innovation står højt på regeringens dagsorden. Med innovation kan vi løse nogle af de samfundsudfordringer, vi står overfor. Udfordringer, der kræver nytænkning og udvikling af fødevareforskningen og af fødevareerhvervet.

Men det er ikke kun udfordringer, som den danske fødevarebranche står overfor. Udviklingen i verden omkring os åbner samtidig op for nye muligheder.

Lad mig give nogle eksempler:

  • I de nye vækstlande er der en voksende købedygtig middelklasse, som efterspørger sunde og velsmagende kvalitetsfødevarer.
  • Og i hele verden er det en stor udfordring at forebygge livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes. Det problem kan sund kost måske være med til at løse.
  • Og så bliver vi ældre end tidligere, og vi har mere stillesiddende arbejde.

Der er altså masser af gode grunde til at udvikle nye produkter, som kan forbedre vores helbred og vores sundhed.

Fordommen om Radikale er vist, at vi lever af spelt, gulerødder og de rigtige meninger.

I denne lille forsamling kan jeg godt afsløre, at jeg elsker en stor fed brie.

Mine børn er blevet helt vilde med Arlas unikaprodukter. Det er sikkert også en passende fordom om en ministers børn – men jeg nyder, at de sætter pris på kvalitet. Og jeg nyder en cafe latte lavet på sødmælk – dog helst økologisk (jeg er jo radikal).

Nu hvor jeg nærmer mig de 40 og ifølge jeres hjemmeside begynder at miste min muskelmasse, så skal jeg jo også sørge for, at jeg får nok protein gennem min kost. Så er det godt, at I med nye proteinprodukter gør det lettere for mig at opfylde mit proteinbehov.

I regeringen er vi godt klar over, at det ikke er gratis at udvikle nye produkter og afprøve gode ideer. Derfor prioriterer regeringen også fødevareforskning og udvikling af fødevarer højt og har de seneste år investeret markant i fødevareforskning.

I 2014 investerede vi således 247 mio. kr. til blandt andet forskning i sammenhængen mellem fødevarer, sundhed og livsstil og til økologisk fødevareproduktion. Og det er vores intention fortsat at sikre et højt bevillingsniveau til forskning inden for fødevareområdet.

Samarbejde skal der til

Det er samtidig afgørende, at danske virksomheder får udbytte af de internationale forsknings- og innovationsprogrammer - for eksempel gennem deltagelse i et kommende Food-KIC på fødevareområdet.

Et sådant viden- og innovationsfællesskab skal bidrage til at styrke innovationskapaciteten og blive en vigtig drivkraft for styrket vækst og konkurrenceevne

Derfor følger jeg også med stor interesse processen omkring det kommende Food-KIC, og jeg er rigtig glad for at se den aktivitet, der er både i erhvervet og blandt forskningsinstitutionerne om at forberede en mulig dansk deltagelse.

Et af de særlige perspektiver ved sådan et viden- og innovationsfællesskab er koblingen mellem stærke forskningsmiljøer, erhvervsliv og uddannelse.

Netop denne kobling er særlig vigtig, når vi skal sikre, at vi også fremover har stærke forskningsmiljøer og uddannelser af høj kvalitet.  

Vi har i Danmark allerede veluddannede landmænd, mejeriingeniører og mejerister, og et stærkt forskningsmiljø inden for fødevarer. Men vi skal konstant arbejde på, at vi også fremover får uddannet medarbejdere til fødevareområdet, som har de rette kompetencer.

Der er brug for kvalificerede og engagerede medarbejdere til at forløse potentialerne på vækstmarkederne. Derfor skal iværksætteri, idérigdom og evnen til at omsætte viden til værdi også i fokus på fødevareuddannelserne.

Her kan samarbejdet mellem forskning, erhvervsliv og uddannelse være med til at gøre de studerende i stand til at tænke nyt, se muligheder, og omsætte deres kernefagligheder til værdi for samfundet.

Vi kan og skal lære af hinanden.

Via samarbejde med en virksomhed kan de studerende få en smagsprøve på deres fremtid og en forståelse for, hvordan de kan bringe deres faglighed i spil. Og samtidig kan de studerende bidrage til virksomheden med nye vinkler på innovation og gode ideer.

Her kan jeg glædeligt konstatere, at virksomheder som Arla kan bidrage med stor værdi. Jeg er derfor også rigtig glad for, at Arla har en lang tradition for samarbejde med en række institutioner om forskning og uddannelse.

For eksempel har jeg hørt, at I med succes har samarbejdet med studerende på ernæring og sundhedsuddannelsen på VIA University College om udviklingen af en is, som er rig på protein og fedt og som kan være med til at møde syge og ældres ernæringsmæssige behov.

Jeg kan forstå, at der i dette samarbejde blev draget gensidig fordel af praktisk og teoretisk kunnen, og at samarbejdet resulterede i et konkret produkt. Den type eksempler håber jeg, vi kommer til at se mange flere af.

Tillykke med en investering i fremtiden

Med placeringen af det nye innovationscenter i Agro Food Park samler I nu kræfterne om en indsats, hvor innovation og forskning på fødevareområdet kan vokse.

Og det glæder mig meget, at der med innovations-centeret er et meget konkret afsæt for, at der også fremover kommer til at være en tæt kobling mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv.

Derfor ser jeg også meget frem til at følge Arlas store investering i fremtiden:

  • En investering som kan bidrage til, at Danmark fastholder og udvikler sin position som førende fødevarenation.
  • En investering, som kan bidrage til at skabe arbejdspladser, ny viden og nye produkter.
  • Og en investering, som kan gavne det øvrige fødevareerhverv og bidrage til samarbejdet mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Jeg glæder mig på Danmarks vegne.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024