Gå til indhold

Udfordringer udvikler unge gymnasieelever

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale ved Akademiet for talentfulde unge i Aarhus den 12. januar 2015

Det talte ord gælder.

Kære unge talenter, kære alle sammen

Hvor er det fantastisk at være her i selskab med så mange engagerede og ambitiøse gymnasieelever.

Tillykke til jer alle. Jeg kan godt huske, da jeg selv gik i gymnasiet. Faktisk står det ret tydeligt for mig. Både de fysiske rammer og de mange gode venner.

Undervisningen husker jeg også rigtig godt. Jeg var nok lidt af en stræber. Jeg kunne godt lide at lide at gå i gymnasiet. Jeg husker især mine fransktimer, for jeg havde en meget engageret lærer, der også var lidt skrap. Hun hed Jette, og hun stillede krav. Store krav.

Men jeg syntes bare, at det var fedt, at der var noget, man skulle leve op til. Jeg holdt så meget af Jette og franskundervisningen, at jeg tog det på højt niveau.

Jette havde været lærer i mange år, og nogle vil måske kalde hende old-school og ikke særlig moderne. Hvis man ikke forberedte sig til timerne, var det virkelig ikke sjovt at være der.

Hun havde en måde at opføre sig på, så det var pinligt og slet ikke i orden, hvis man ikke forberedte sig. Hun var rimelig skrap. Og fik os til at terpe grammatikken og læse en masse.

Og vi skulle ikke bare lære fransk i timerne. Vi skulle også diskutere, forstå og relatere til forskellige forfattere og forskellige politiske og filosofiske forståelser.

Så jeg lærte ikke kun sproget. Jette åbnede også en ny verden af franske filosoffer og forfattere for os. Så hun er den lærer, jeg husker bedst.

Lærere der giver noget ekstra

Jeg tror, at de lærere, som man husker bedst, netop er de lærere, der gav den en ekstra skrue. De lærere der virkelig var engagerede. De lærere som gjorde det svært. De lærere som udfordrede.

Det er en central pointe. Og det er jo også et væsentligt grundlag for Akademiet for Talentfulde Unge.

Det er vigtigt at blive udfordret. Og det handler altså ikke kun om de karakter man får, men om den karakter man udvikler. Og alle jer unge talenter her i dag, I har netop vist, at I har lyst til udfordringer.

I har vist viljen til at lære nyt. Og I har vist et engagement ud over det sædvanlige. 

Jeg kan kun sige gode ting om hele idéen bag Akademiet for Talentfulde Unge.

Det er et super initiativ. Det er fantastisk, at sådan nogle talenter og nørder som jer får lov til at blive udfordret til det yderste.

Da jeg gik i gymnasiet var der ikke helt de samme muligheder, som der er i dag.

Men regeringen skubber på. Og vi bakker op om de her talentaktiviteter. Vi arbejder for at give bedre rammer for at styrke talentindsatsen i Danmark.

Alle studerende skal have mulighed for at blive udfordret, så de kan udvikle deres særlige talenter og ambitioner fuldt ud.

Vi har for eksempel sørget for, at Uddannelsesinstitutionerne nu kan lægge ekstra ECTS point på særlige talentforløb for studerende. Vi har styrket brobygningen mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Vi har givet dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever mulighed for at tyvstarte på en videregående uddannelse. Og senere få merit for det.

For uanset om man er dygtig til fysik, musik, et håndværk eller har potentiale til at blive en fremragende pædagog, så skal man også i gymnasiet og på erhvervsuddannelserne have mulighed for at dyrke og styrke sit talent. 

Alle skal have muligheden

Som sagt gik jeg på Birkerød Gymnasium. Jeg er også vokset op i Birkerød, som ligger nord for København.

Min far havde en god stilling i en privat virksomhed, og min mor var iværksætter. Så jeg havde en privilegeret opvækst.

Og det var nok ventet, at jeg valgte gymnasiet og senere universitetet.

Nu er det ikke sådan, at alle skal gå i gymnasiet eller på universitetet. Men alle skal have mulighed for at tage en uddannelse, så de kan udvikle, bruge og udfolde deres talent.

Desværre er det sådan, at der er en sammenhæng mellem, hvor du bor, og sandsynligheden for om du vil søge ind på en videregående uddannelse.

Populært sagt betyder det noget, om du kommer fra et hjem med klaver og bogreoler.

Blandt de unge, der gik i 9. klasse i 2012 i Gentofte Kommune, vil 79 procent tage en videregående uddannelse.

I Lolland Kommune vil det derimod kun være omkring halvdelen, viser fremskrivninger.

Trods lige adgang til uddannelse er danske unges sandsynlighed for at få en kandidatuddannelse ti gange så stor, hvis deres forældre har en kandidatuddannelse end, hvis de har ufaglærte forældre.

Det mønster vil jeg gerne være med til at bryde. Vi skal være flere mønsterbrydere i Danmark. Så børn fra ufaglærte familier vil opleve at have samme reelle muligheder for at få en videregående uddannelse som børn med akademiske forældre. Sidste år samlede jeg derfor et Mønsterbryderkorps.

Kort før jul kom de med en række anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække, motivere og fastholde unge, som kommer fra hjem hvor uddannelse ikke er en naturlig vej at gå.

Korpset anbefaler blandt andet at indsamle forskningsbaseret viden på området, analyser af, og hvad nye optagelsesformer på uddannelserne betyder for den sociale mobilitet.

Nogle institutioner gør allerede en stor indsats for at tiltrække og fastholde unge med forskellige baggrunde. Men få har tiltag, der retter sig direkte mod unge med ufaglærte forældre.

Det skal vi gøre noget ved, og her er korpsets anbefalinger et godt værktøj.

Tag ud i verden og bliv klogere

Jeg tænkte på det inden jeg kom. Skal jeg nu også give alle jer dygtige, ambitiøse unge et godt råd med på vejen.

Min første indskydelse var - nej. I har helt styr på jeres fremtid. Men så alligevel. Jeg kan ikke dy mig.

For efter min gymnasietid tog jeg på College i USA. Nærmere bestemt Albion College i Michigan. Det var en fantastisk lærerig oplevelse.

Og skal jeg komme med et råd til jer – så er det: Prøv det! Enten når I er blevet studenter eller som led i jeres videregående uddannelse. Et studieophold i udlandet er uvurderlig for den enkeltes personlige udvikling og muligheder i livet.

Det handler om udfordringer. Det handler om at blive dygtigere til sprog. Og det handler om at lære nye kulturer at kende.

Regeringen har fjernet grænsebommene og åbnet op for verden.

Vi har sørget for, at det bliver lettere og hurtigere for studerende at komme til udlandet. Vi har fjernet en række økonomiske og administrative forhindringer.

Og vi vil sikre, at når man kommer hjem fra et uddannelsesophold i udlandet, så skal opholdet anerkendes på lige fod med det man lærer på danske uddannelsesinstitutioner.

Det skal kort sagt være enkelt at komme ud. Og det skal være nemt at komme hjem igen. Det er vigtigt. For det udvikler dit talent at komme ud i verden og studere.

Udfordringer udvikler

Jeg vil gerne slutte af med at takke for, at Viby Gymnasium tog initiativ til at få en afdeling af Akademiet til Region Midtjylland. 

Tak til de mange der er involveret og støtter op om projektet. Og tak til Aarhus Universitet som jeg ved har været engageret fra starten af projektet.

Akademiet for Talentfulde Unge tilbyder en unik mulighed for, at gymnasieelever kan fordybe sig, og opleve at blive udfordret ud over det sædvanlige. Og i min verden er det en grundlæggende tilgang til læring: Alle skal udfordres.

Og igen; det er uafhængigt af, hvor du kommer fra. Og om du kommer fra et hjem med klaver og meterlange bogreoler. Vi skal ikke begrænse den enkeltes muligheder. Vi skal øge den enkeltes muligheder.

Tak fordi jeg måtte komme til denne fejring. Endnu engang tillykke til alle jer dygtige gymnasielever Og nu glæder jeg mig til at overrække nogle diplomer.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024