Gå til indhold

Om departementet

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og lovforberedende arbejde på ministeriets område. Departementet har endvidere det overordnede ansvar for ministeriets bevillingslove og opfølgning på udgifter samt ministeriets strategiske uddannelses- og forskningspolitiske analyser. Derudover har Departementet ansvar for koncernens HR og forretningsudvikling.

Departementet bistår ministeren i sit daglige virke og har ansvaret for at udarbejde sager til ministeren og regeringen med faglige bidrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Departementet følger den politiske udvikling og gennemfører analyser samt deltager i det internationale politiske samarbejde om uddannelse, forskning og innovation.

Departementet arbejder i samarbejde med styrelsen for en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet bor i Børsgade 4, København K.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024