Om styrelsen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Styrelsen er etableret 1. januar 2017 og har ansvar for alle opgaver, der kræver særlig faglig ekspertise inden for forskning og videregående uddannelse.

Styrelsens opgaver

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ansvar for alle opgaver, der - på tværs af institutioner -  kræver særlig faglig ekspertise inden for forskning og videregående uddannelse.

Styrelsen skaber fundamentet for en videreudvikling af det høje kvalitetsniveauet i dansk forskning og på de videregående uddannelser og arbejder for et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Styrelsen bidrager derudover til nye analyser og følger udviklingen og diskussionen inden for sektoren på det faglige område.

Styrelsen varetager i øvrigt opgaver, der understøtter et højt kvalitetsniveau for den nationale forskningsinfrastruktur og dansk rummyndighed.

Styrelsen beskæftiger sig også med EU- og globalt samarbejde inden for uddannelse og forskning, internationale uddannelsesprogrammer samt vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser samt rumområdet.

Styrelsen bidrager med sin ekspertviden til ministerbetjening og politikudvikling i samarbejde med departementet. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er etableret per 1. januar 2017. Styrelsen har overtaget opgaver, der tidligere hørte under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Organisationens struktur

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er organiseret med en direktion, et direktionssekretariat og tolv kontorer. En række af styrelsens opgaver er organiseret som tværgående projekter.

Senest opdateret 04. januar 2017