Forskningsinfrastruktur

Kontoret arbejder for, at Danmark i 2020 er en international frontløber inden for forskningsinfrastruktur og derved bidrager til at skabe de bedste vilkår for at kunne forske, studere og innovere i Europa.

Kontorets ansvarsområde

Kontoret har ansvaret for, at Danmark har etableret og har adgang til forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, og at Danmark får det fulde udbytte af sine investeringer.

Kontoret arbejder som minimum på nationalt niveau, dvs. med forskningsinfrastrukturer, der har en bred dansk interesse og engagement på tværs af universiteter og forskningsinstitutioner. Givet ressortområdet har kontoret en meget international profil og repræsenterer Danmark i en lang række internationale samarbejder og organisationer.

Kontoret arbejder inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder og med hele livscyklussen af forskningsinfrastrukturer. Dette betyder, at kontoret har en bred portefølje af opgaver, der spænder fra understøttelse af den strategiske og politiske udvikling af forskningsinfrastrukturområdet over arbejdet med dansk deltagelse i en række internationale forskningsinfrastrukturer til finansiering af nye forskningsinfrastrukturer.

Kontoret har en omfattende dialog og et tæt samarbejde med danske interessenter.  

Opgaver i kontoret

Kontorets konkrete opgaver omfatter blandt andet:

 • Implementering af de strategiske målsætninger i og udmøntning af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015
 • Håndteringen af det danske værtskab af European Spallation Source (ESS) og implementering af målsætningerne i den danske strategi og handlingsplan for ESS
 • Deltagelse i og tilsyn med store internationale forskningsinfrastrukturer såsom Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN), Det Europæiske Sydobservatorium (ESO) og Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium (EMBL)
 • Tilvejebringelse af vidensopbygning om forskningsinfrastrukturer og udbyttet heraf, herunder f.eks. analyse af dansk udbytte af internationale forskningsinfrastrukturer og af udnyttelse og udbytte af national forskningsinfrastruktur finansieret af Puljen til Forskningsinfrastruktur, jf. Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi
 • Tilsyn med og udvikling af en række nationalt prioriterede forskningsinfrastrukturer, som f.eks. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeIC), og udviklingen af en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur, også jf. Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi
 • Forvaltning af finanslovsmidler for knap 600 mio. kr. årligt, herunder Puljen til Forskningsinfrastruktur, der er dedikeret til finansiering af ny national forskningsinfrastruktur
 • Understøttelse af danske virksomheders muligheder for hjemtag af industrikontrakter fra Big Science-organisationerne, herunder afholdelse af Big Science Business Forum 2018 i København i februar 2018
 • Varetagelse af danske interesser i forhold til H2020-program for forskningsinfrastruktur og nordiske og europæiske samarbejder om forskningsinfrastruktur
 • Sekretariatsbetjening af Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI).

Medarbejdere

Kontoret har 9 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, som eksempelvis cand.scient. og cand.scient.pol. Kontorchef er Lars Christensen.

Lars Christensen
Lars Christensen

  Læs mere

   

   

   

   

   

  Senest opdateret 13. maj 2020