RUM

Kontoret RUM har ansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Kontorets ansvarsområde

RUM har ansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder spørgsmål vedrørende godkendelse, kontrol og registrering af opsendelse af rumgenstande, ansvaret for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det ydre rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Opgaver i kontoret

Kontorets opgaver omfatter bl.a.:

  • Formandskab og sekretariat for det tværministerielle rumudvalg (DTR)
  • Den nationale rumstrategi og implementering heraf i samarbejde med myndigheder, virksomheder og forskere
  • Strategisk varetagelse af Danmarks interesser i EU på rumområdet såvel i forhold til EU´s rumstrategi, rumindustripolitik samt konkrete programmer som Copernicus, Galileo, rumdelen af Horizon 2020 mv.
  • Varetagelse af Danmarks deltagelse i det internationale rumsamarbejde herunder medlemskab af ESA og bilateralt rumsamarbejde med andre lande og deres rumagenturer på et strategisk grundlag samt sekretariat for Rumforskningsudvalget
  • Udbredelse og nyttiggørelse af rumforskning og data i uddannelse og forskning
  • Godkendelse, tilsyn og registrering af opsendelser af rumgenstande i henhold til lovgivning og bekendtgørelser  

Medarbejdere

Kontoret har 10 medarbejdere med 9 forskellige akademiske uddannelser fordelt over samfundsfaglige og teknisk /naturvidenskabelige fag. Kontorchef er Peter Sloth.

 

Peter Sloth
Peter Sloth

    Læs mere

    Senest opdateret 29. juni 2018