Gå til indhold

Om styrelsen

I Uddannelses og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for en bred portefølje af opgaver og projekter, der knytter sig til udvikling og administration inden for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU.

Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er etableret pr. 1 oktober 2020.

Styrelsens opgaver

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi faglige og administrative opgaver, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet.

Styrelsen har hovedansvaret for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ansvaret baseres på løbende dialog, administration og udmøntning af bevillinger og tilskud til institutionerne mv.

Styrelsen har ansvaret for SU, herunder den ordinære uddannelsesstøtte (SU), statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende, samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Endeligt har styrelsen ansvaret for Den Koordinerende Tilmelding og er dansk rummyndighed.

Institutioner og aktører under Uddannelses- og Forskningsministeriet er:

 • Universiteter
 • Professionshøjskoler
 • Erhvervsakademier
 • Kunstneriske uddannelser
 • Maritime uddannelser
 • Offentlige forskningsfonde (Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond og Grundforskningsfonden)
 • GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), viden- og erhvervsklynger m.fl.
 • De små statsinstitutioner Danmarks Akkrediteringsinstitution, Studievalg Danmark, Studenterrådgivningen samt Dansk Dekommissionering

Organisationens struktur

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er organiseret med en direktion på fem medlemmer med Hans Müller Pedersen som direktør. Styrelsen består af fire faglige hovedområder med hver sin ansvarlige vicedirektør:

 • Videregående Uddannelser og International Mobilitet (Mikkel Leihardt)
 • Forskning og Videnbaseret Innovation (Stine Jørgensen)
 • Data, Jura, Økonomistyring og Service (Niels C. Beier)
 • SU, IT-systemer og Digitalisering (Sine Søgaard Jeppesen)
Senest opdateret 01. marts 2021