Gå til indhold

Jura og institutionspersonale

I kontoret varetager vi juridisk rådgivning inden for styrelsens fagområder. Rådgivningen omfatter både bidrag til de opgaver, der løses i de enkelte fagkontorer, og juridisk rådgivning af mere generel karakter.

Vi er endvidere sekretariat for Nævnet vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Kontoret forestår beskikkelsen af censorer. Kontoret behandler desuden forskellige sager som klage- og tilsynsmyndighed inden for styrelsens sagsområde.

På det personalejuridiske område har vi ansvaret for stillingsstrukturerne på institutionerne. Kontoret varetager opgaver om overenskomstforhold, og vi har ansvaret for implementeringen af overenskomstresultatet på ministerområdet.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Juridisk rådgivning om forskning, innovation og uddannelse
  • Udarbejdelse af bekendtgørelser inden for forskning, innovation og uddannelse –og bidrag til lovgivningsprocessen
  • Juridisk rådgivning om generelle juridiske spørgsmål, herunder om aftaler og kontrakter, forvaltningsret, databeskyttelsesret, institutions- og bevillingsregler, offentlig ret, space law, SU mv.
  • Personalejuridiske opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsinstitutionerne
  • Lederløn og behandling af sager om lønforhold
  • Sekretariatsbetjening af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og behandling af sager om videnskabelig uredelighed
  • Behandling af klagesager vedrørende studerendes adgang til optag, eksamen mv. samt behandling af ph.d.-klagesager
  • Behandling af tilsynssager inden for styrelsens område, f.eks. klager over institutionernes afslag på aktindsigt
  • Akkreditering og legalitetskontrol, prækvalifikation mv.
  • Beskikkelse af censorer.

Kontorchef Bente Olsen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2023