Gå til indhold

Direktionssekretariatet

I Direktionssekretariatet arbejder vi hver dag for at understøtte vores direktion og organisation bedst muligt på en række områder.

Direktionssekretariatet varetager hovedopgaver fordelt på to stabsfunktioner, hhv. ledelsesbetjening og den digitale arbejdsplads.

Ledelsesbetjening har til opgave at levere en effektiv og velkoordineret ledelsesbetjening af direktionen samt varetage og realisere en række drifts-, udviklings- og styringsmæssige opgaver. Formålet er generelt at understøtte direktionen bedst muligt og i den forbindelse varetage en vigtig rolle som bindeled og koordinator internt i styrelsen og i samarbejdet med departementet. Ledelsesbetjeningsdelen koordinerer derudover udarbejdelse af og opfølgning på styrelsens strategiske ramme, har det overordnede ansvar for styrelsens interne kommunikation samt LinkedIn-profil, forbereder direktions- og chefmøder, personaledage samt chefseminarer og bidrager generelt set til styrelsens organisationsudvikling.

Den digitale arbejdsplads er ansvarlige for den it-mæssige understøttelse af forretningen i hele ministeriet (koncernfælles it) samt administration og udvikling af en række opgaver og projekter, som er placeret i teamet. Formålet er generelt at levere en effektiv styring og administration af ministeriets tværgående it og systemer, herunder ESDH, og i den forbindelse varetage en vigtig rolle som bindeled mellem forretning, it-systemer og leverandører - særligt Statens It - med henblik på at understøtte optimale rammer for en effektiv digital arbejdsplads.

Kontorchef Lise Jürgensen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. december 2023