Gå til indhold

Center for Videnbaseret Innovation

I centeret har vi ansvaret for at udvikle og sætte retning for styrelsens arbejde med og understøttelse af et sammenhængende videnbaseret innovationssystem, således at viden bringes i spil til at skabe nye løsninger af samfundsmæssige udfordringer.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Understøttelse af forsknings- og de videregående uddannelsesinstitutioners videnoverførsel og iværksætteri
  • Arbejde for bedre synergi mellem forskning og erhvervsfremmesystemet bl.a. ved at understøtte bedre sammenhæng imellem innovationsaktørerne (bl.a. klynger, GTS, Innovationscentre, universiteter)
  • Understøttelse af tværministerielt samarbejde – bl.a. om bedre sammenhæng mellem videnbaseret inonovation og erhvervsfremmesystemet
  • Videreudvikling af analyse- og videngrundlaget på innovationsområdet
  • Samarbejde, dialog og tilsyn med de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) og de nye erhvervs- og innovationsklynger
  • Samarbejde, dialog og tilsyn med Innovationsfonden (IFD), herunder i forhold til udmøntning fra midler for forskningsreserven, koblingen til erhvervsfremmesystemet og de internationale aktiviteter
  • Udvikling og drift af de syv danske innovationscentre i samarbejde med Udenrigsministeriet, herunder betjening af innovationsattachéer på innovationscentrene
  • Drift af det Internationale Netværksprogram og bilaterale aftaler på innovationsområdet
  • Varetage relationer til og samarbejde med de internationale innovationsaktører, herunder EUREKA og EIC.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022