Gå til indhold

EU Forskning og Innovation

I kontoret for EU Forskning og Innovation varetager vi en lang række opgaver og aktiviteter på forsknings- og uddannelsesområdet i EU-regi. Vi bidrager til at sætte kursen for den europæiske politik på området og understøtter et internationalt udsyn i uddannelses- og forskningssektoren.

I kontoret arbejder vi målrettet for høj dansk deltagelse i EU’s forskningsprogrammer og er nationalt kontaktpunkt for Horizon 2020 og Horizon Europe. Vi gennemfører i den forbindelse informations-, kommunikations- samt rådgivningsaktiviteter. Kontoret har et tæt samarbejde med andre offentlige EU-rådgivere gennem EU-DK Support-netværket. Kontoret har en enhed i Bruxelles, DANRO, der bidrager til rådgivningsindsatsen samt varetager strategiske forskningspolitiske interesser i Bruxelles på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Kontoret har et tæt samarbejde med kontoret Internationale Forhold i departementet omkring forskning og innovation i Europa og bidrager til faglig koordinering, ministerbetjening og politikformulering vedrørende det europæiske forskningssamarbejde.

Vores opgaver omfatter bl.a.

  • EU’s programmer om forskning og innovation, herunder implementering af programmerne, forhandling af arbejdsprogrammer, bidrag til forberedelse af kommende forskningsprogrammer m.v.
  • Informations-, kommunikations- og rådgivningsaktiviteter i forbindelse med dansk deltagelse i Horizon 2020 og Horizon Europe, herunder kurser, workshops, webinarer samt individuel rådgivning.
  • Videreudvikling af det europæiske forskningsrum og implementering af ERA-prioriteter, herunder ERA-køreplan. 
  • Koordination af EU-DK Support-netværket, der understøtter dansk deltagelse i EU-programmer, samt bidrager til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

Kontorchef Anders Ødegaard

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022