Gå til indhold

Forskning og Forskningsinfrastruktur

I kontoret for Forskning og Forskningsinfrastruktur arbejder vi for at understøtte, at forskningen på danske forskningsinstitutioner har en høj kvalitet og relevans samt bidrager til at skabe den størst mulige værdiskabelse for samfundet som helhed.

Dette sker blandt andet ved at skabe sammenhæng mellem den nationale og internationale forskning, ved at skabe gode rammebetingelser for de konkurrenceudsatte forskningsmidler samt ved at bidrage til, at forskere på danske forskningsinstitutioner har adgang til forskningsinfrastrukturer på højt internationalt niveau. I kontoret bidrager vi endvidere til at udvikle og implementere politiske forskningsprioriteter.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

 • Samarbejde med private og offentlige forskningsfinansierende fonde
 • Understøtte forskningsintegritet
 • Forskeruddannelse
 • Arktisk forskning
 • Alle talenter i spil – talentbarometer mv.
 • Virkemidler i forskningen
 • Tilsyn med Danmarks Grundforskningsfond
 • Nordiske og internationale forskningsrelationer, f.eks. Nordforsk, ECMI og OECD
 • Udvikling og implementering af roadmap for forskningsinfrastruktur ESS, forhandling og understøttelse af opbygning af materialeforskningsmiljøer
 • Open science – Open Access
 • Deltagelse og tilsyn med store internationale forskningsinfrastrukturer, f.eks. CERN, ESO og EMBL
 • Løbende projekter knyttet til politisk prioriterede områder (f.eks. grøn forskningsstrategi, personlig medicin og cyper)
 • Deltagelse i European Open Science Cloud (EOSC)og EU's rammeprogram for forskningsinfrastruktur, samt nordiske og europæiske samarbejder om forskningsinfrastruktur
 • Tilsyn og udvikling af en række nationale prioriterede forskningsinfrastrukturer, som f.eks. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeIC).

Kontakt

Johnny K. Mogensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 95 57
Email: jkm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. september 2023