Gå til indhold

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond

I Sekretariatet varetager vi sekretariatsbetjening af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Sekretariatsbetjening af DFF's bestyrelse og faglige råd, herunder forberedelse af mødedagsordener og strategisk og faglig rådgivning
  • Vejledning og service til ansøgere og bevillingsmodtagere
  • Bidrager til regeringens politik på forskningsområdet gennem opbygning af solidt videngrundlag om forskning og forskningsmiljøer inden for prioriterede områder
  • Opslag af forskningsmidler, afholdelse af peer review ved vurdering af ansøgninger, assistance til faglige råd ved behandling af ansøgninger og tildeling af bevillinger
  • Fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning, herunder behandling af ansøgninger vedr. forskerbeskatning
  • Udarbejdelse af oplæg til og implementering af politikker, strategier og handlingsplaner for DFF
  • Understøttelse af fondens internationale samarbejde i regi af bl.a. europæiske og nordiske samarbejdsorganisationer, f.eks. Science Europe og Nordforsk
  • Udarbejdelse af analyser og statistik inden for fondens opgave- og interessefelt
  • Gennemførelse af kommunikationsopgaver samt presse- og interessenthåndtering for fonden.

Kontorchef Jesper Risom

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022