Du er her: Forside Publikationer 2008 Filer 2008

Filer 2008

Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser (PDF)
Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser
Fremtidspanelets rapport: 12 udfordringer for videnpolitikken (PDF)
Fremtidspanelets rapport: 12 udfordringer for videnpolitikken
Strategi for vidensamarbejde mellem Danmark og Kina – sammenfatning (PDF)
Strategi for vidensamarbejde mellem Danmark og Kina – sammenfatning
Strategi for vidensamarbejde mellem Danmark og Kina (PDF)
Strategi for vidensamarbejde mellem Danmark og Kina
Vilkår for bevillinger 2008 (PDF)
EuroCenters kursuskatalog 2008 (PDF)
EU-Information nr. 1 - januar 2008 (PDF)
Ph.d.-uddannedes karrierevalg og -veje (PDF)
Universiteternes Iværksætterbarometer 2007 (PDF)
Polarfronten nr. 1 2008 (PDF)
Polarfronten nr. 2 2008 (PDF)
Polarfronten nr. 3 2008 (PDF)
Polarfronten nr. 4 2008 (PDF)
300 dage med InnovationDanmark (PDF)
Magasinet Humaniora nr. 1 2008 (PDF)
Klinisk forskning – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram (PDF)
DFR Årsrapport 2007 (PDF)
700 millioner til strategisk forskning i 2008 - præsentation af forskningstemaer (PDF)
Har du et godt forskningsprojekt? Så har vi 700 mio. kr., som vi deler ud i 2008 (PDF)
Det Strategiske Forskningsråd – En præsentation (PDF)
Det Strategiske Forskningsråd – Årsskrift 2007 (PDF)
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007 (PDF)
Innovation i serviceerhvervene (PDF)
Barriereanalyse for ErhvervsPhD-initiativet (PDF)
Det Frie Forskningsråd – Statistik for fondsfunktionen 2007 (PDF)
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2007 (PDF)
International attraktiv videnserviceregion - del 1 (PDF)
International attraktiv videnserviceregion - del 2 (PDF)
Håndbog om innovationsnetværk (PDF)
Fra inspiration til innovation – casesamling fra offentlige og private organisationer (PDF)
Øget videnspredning og innovation i den offentlige sektor – På vej mod en strategi (PDF)
Magasinet Humaniora nr. 2 2008 (PDF)
InnovationDanmark – Et avisindstik om de danske innovationsnetværk (PDF)
EU-Information nr. 2 – april 2008 (PDF)
Generelle bestemmelser for modtagere af bevillinger af tips– og lottomidler til forskning og forskningsformidling (PDF)
Udredning af behovet for adgang til havforskningsskibe i Danmark (PDF)
FORSK2015 – Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning (PDF)
Sammenfatning af FORSK2015 – Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning (jpg)
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 2. halvår af 2007 (PDF)
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2008 (PDF)
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2007 (PDF)
ErhvervsPhD – forskning og forretning (PDF)
Kortlægning af indsatsen for fremme af innovation og entreprenørskab i de danske uddannelser (PDF)
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2007 (PDF)
Kortlægning af iværksærksætter– og entrepreneurship (PDF)
Strategi for Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008 (PDF)
De bryder naturens grænser (PDF)
Tekstiler skriver Danmarkshistorie (PDF)
På vej mod Jurassic Park? (PDF)
Stamceller på bestilling (PDF)
Nyt lys på overvægt (PDF)
Videnskabsministeriets attachéer (PDF)
EU-Information nr. 3 – juli 2008 (PDF)
Evaluering af public service for opfindere (PDF)
Tal om Danmarks deltagelse i EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (PDF)
Opdateret vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser (PDF)
I juni 2002 vedtog folketinget en lov omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Denne vejledning er tænkt som en støtte for universiteterne i arbejdet hermed og klargør, hvordan universiteter kan leve op til lovens krav.
Årsrapport 2007 for Universitets- og Bygningsstyrelsen (PDF)
I årsrapport 2007 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater. Med årsrapporten formidler Universitets- og Bygningsstyrelsen således de resultater, der er opnået med de bevilgede ressourcer.
Universitetsuddannelser i tal 2008 (PDF)
Universitets- og Bygningsstyrelsen udgiver årligt publikationen ”Universitetsuddannelser i tal”. Publikationen er et opslagsværk med en række af de mest centrale tal for universitetsuddannelserne. Hvor mange studerende er der på de danske universiteter? Hvor mange tager et udvekslingsophold på et udenlandsk universitet? Og hvordan ser det ud med frafald på de enkelte uddannelsesinstitutioner? Svarene findes i rapporten ”Universitetsuddannelser i tal 2008". Download rapport som PDF og/eller Excel-regneark med tabeller. Regnearkene indeholder tabellerne fra rapporten samt flere tabeller opdelt på universiteter.
Kapitler til Universitetsuddannelser i tal 2008
Kapitler 1 til 6 for publikationen: Universitetsuddannelser i tal 2008.
Censorinstitutionen under forandring (PDF)
Rapporten er udarbejdet af en ekstern arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Arbejdsgruppen har haft til opgave at belyse muligheder for en ny censorordning. Ministeriet har varetaget sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har ansvaret for anbefalingerne i rapporten.
Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne? (PDF)
Rapporten indeholder Idégruppens anbefalinger til videnskabsministeren om, hvordan den sociale uddannelsesmobilitet øges på universitetsuddannelserne. Idégruppen for social arv blev nedsat af videnskabsminister Helge Sander i foråret 2008. Idégruppen er blevet sekretariatsbetjent af Universitets- og Bygningsstyrelsen.
Bilag til Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne
Bilag 1 til 6 til rapporten 'Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på universitetsuddannelserne?'.
Årsberetningen 2007 (PDF)
Årsberetningen 2007
Energi 08 (PDF)
Rapporten gør status for den danske energiforskning i perioden april 2007 til marts 2008
IKT-støttet læringsmiljø - det gode eksempel (PDF)
Seks internationale eksempler på inddragelse af IKT i universitære læringsmiljøer.
Magasinet Humaniora nr. 3 2008 (PDF)
Magasinet Humaniora nr. 3 2008
Innovationsstrategi for servicevirksomheder (PDF)
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter (PDF)
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Det Europæiske Forskningsråd (PDF)
Det Europæiske Forskningsråd
Jurister udforsker ny handelsorden (PDF)
Jurister udforsker ny handelsorden
Brugerne skaber internettet (PDF)
Brugerne skaber internettet
Designerenzymer til grøn kemi (PDF)
Designerenzymer til grøn kemi
Einstein tog fejl! (PDF)
Einstein tog fejl!
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation (PDF)
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation - resumé (PDF)
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation - resumé
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier (PDF)
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Effektmåling af strategisk forskning (PDF)
Effektmåling af strategisk forskning
Retningslinjer for forskningsevaluering (PDF)
Retningslinjer for forskningsevaluering
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008 (PDF)
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2008
EU-Information nr. 4 – oktober 2008 (PDF)
EU-Information nr. 4 – oktober 2008
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor (PDF)
Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning (PDF)
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning
Magasinet Humaniora nr. 4 2008 (PDF)
Magasinet Humaniora nr. 4 2008
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere (PDF)
Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007 (PDF)
Det Strategiske Forskningsråd - Oversigt over bevillinger 2004 - 2007
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner (PDF)
Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner
Slutevaluering af IDEA (PDF)
Slutevaluering af IDEA
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker (PDF)
Den danske erhvervsstruktur - udviklingstendenser og dynamikker
Innovation i IKT - indsatser og effekter (PDF)
Innovation i IKT - indsatser og effekter
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren (PDF)
Innovation og innovationsbehov i servicesektoren
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk (PDF)
Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk
8 Forskerhistorier 2008 (PDF)
8 Forskerhistorier 2008
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning - bilag (PDF)
IKT - En undersøgelse af offentlig dansk forskning - bilag (PDF)
Global læring for alle – hele livet (PDF)
En oversigt over aktiviteter under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge: Studie- eller praktikophold, efteruddannelse, partnerskaber, oplysningsaktiviteter, kulturmøde, udvekslinger for unge, demokratiprojekter, udviklingsaktiviteter – og meget mere.
Læreruddannelse med internationalt perspektiv (PDF)
Med denne rapport giver Rådet for Internationalisering af Uddannelserne en række anbefalinger til, hvorledes lærerne bliver rustede til at give undervisningen i grundskolen et solidt globalt perspektiv.
Internationale studerende i din virksomhed – kom godt i gang (PDF)
Matchmaking guide med eksempler på samarbejde mellem danske virksomheder og internationale studerende.
Interkulturel dialog i uddannelse og læring (PDF)
Erfaringer og resultater fra EU´s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig.
Brugerundersøgelse (PDF)
En brugerundersøgelse med henblik på at evaluere anvendeligheden og kvaliteten af de vurderinger, som CIRIUS udarbejder af uddannelser, som er gennemført i udlandet, og som skal bruges ved jobsøgning eller videreuddannelse i Danmark.
Lissabon-konventionen og Bologna-processen (PDF)
I denne brochure kan du læse mere om Lissabon-konventionen og Bologna-processen, to internationale initiativer, som har stor betydning for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og merit i og uden for Danmark.
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
I denne brochure kan du læse mere om Lissabon-konventionen og Bologna-processen, to internationale initiativer, som har stor betydning for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og merit i og uden for Danmark.