Gå til indhold

Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv

Forsideillustrations tekst mangler
Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
: 22. september 2009
: 978-87-923-7201-7
: 978-87-923-7202-4
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 82

Om publikationen

Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv, således at det er muligt at se Danmarks placering sammenholdt med andre lande.

Sundhedsvidenskabelig forskning dominerer
Forskningsbarometer 2009 viser, at dansk forskning er af høj kvalitet og på mange indikatorer hører til blandt den internationale elite. Barometret viser desuden, at sundhedsvidenskabelig forskning særligt dominerende i Danmark.

Tilsvarende ligger Danmark også over gennemsnittet hvad angår udgifter til humaniora og samfundsvidenskab men under gennemsnittet, når man ser på naturvidenskab og på teknisk videnskab. Danmark er endvidere lavere placeret hvad angår andelen af udenlandske forskere og eksterne forskningsmidler fra virksomheder på universiteterne.

 


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019