Gå til indhold

Kommercialisering af forskningsresultater - statistik 2009

Forsideillustrations tekst mangler
Innovation: Analyse og evaluering 06/2010
: 06. juli 2010
: 1903-0126
: 1903-0134
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 40

Om publikationen

Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel.

På landsplan viser de nye tal for 2009 en tilbagegang i antallet af nye spin out-virksomheder. Også det samlede antal licens-, salgs-, og optionsaftaler er gået tilbage, hvilket dog alene skyldes færre optionsaftaler. Samtidig er indtægterne fra salg af patenter og licenser steget en smule.

Det samlede billede på landsplan dækker over betydelige forskelle i udviklingen fra institution til institution.

Som noget nyt er der i 2009 indsamlet data på samarbejdsaftaler mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet. De indkomne data er dog behæftet med så store usikkerheder, at denne type data først kommer til at indgå i statistikken fra næste år.

Publikationen kan både hentes i fuld længde eller som en sammenfatning ovenfor.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019