Gå til indhold

Intelligent mad – sundhedsfremmende fødevarer

Intelligent mad er sundhedsfremmende fødevarer og måltidsløsninger med dokumenteret sundhedsmæssig effekt. Området kræver tværfagligt samarbejde for at kombinere evidelt sundhedsmæssig viden med viden om mulighederne for at fremme naturlige sundhedsfremmende egenskaber i råvarer.

Indsendt af

Agrotech

Resumé

Intelligent mad er sundhedsfremmende fødevarer og måltidsløsninger med dokumenteret sundhedsmæssig effekt. Det er eksempelvis fødevarer udviklet til særlige patientgrupper eller befolkningsgrupper. Dette kræver tværfaglig samarbejde for at kombinere evidelt sundhedsmæssig viden med viden om mulighederne for at fremme naturlige sundhedsfremmende egenskaber i råvarer og gastronomiske muligheder.

Udfordring og muligheder

Som FORSK2020 beskriver, stiller den globale stigende epidemi af fedme og andre velfærdssygdomme krav om fremstilling af sundere fødevarer. Dette har skabt et øget fokus på de sunde egenskaber i fødevarer, som en voksende faktor blandt forbrugerne. Sunde fødevarer har mange funktionelle egenskaber eller også kaldet sundsfremmende egenskaber. Konventionelt funktionelt food er oftest baseret på tilsætninger af sunde egenskaber til et produkt eksempelvis D-vitamin til mælk. Tilsætning af sundsfremmende egenskaber til fødevarer strider mod mange forbrugeres opfattelse af, at maden skal være så naturligt så muligt f.eks. bæredygtig og økologisk.

Mange fødevarer besidder allerede en naturlig funktionalitet, og samtidigt er der mange muligheder for yderligere at fremme en funktionalitet i fødevarerne på naturligvis. Fødevarer med særligt naturlig sundsfremmende effekt – kan også kaldes Intelligent Mad - kunne eksempelvis være mælk med melatonin ved specielt fodring af malkekøerne eller champignoner med et højt niveau af D-vitaminer fremavlet speciel dyrkningspraksis. Der er store muligheder i at udvikle fødevareprodukter og måltidsløsninger med dokumenteret sundhedsmæssig virkning, og disse kunne rettes mod at underbygge et sygdomsforløb for forskellige målgrupper f.eks. ADHD, diabetes m.m.

Målsætning

Formålet er at medvirke til at skabe en sundhedsfremmende produktion af fødevarer ved at fremme anvendelsen og innovationen indenfor af nye fødevarer og måltidskoncepter med naturligt sundhedsfremmende egenskaber.

Innovationsbehov

For at kunne udvikle fødevareprodukter og måltidsløsninger med dokumenteret sundhedsmæssig virkning kræver det opbygning af veldokumenteret viden, der sammenkobler sundhed- og ernæringsvidenskab med råvarekendskab og anvendt gastronomi.

Yderligere kræves det, at der arbejdes tværfagligt omkring indflydelsen af genetik, dyrkning, lagring, forarbejdning på fødevarernes og måltidsløsningernes naturlige sundhedsfremmende egenskaber. Dette bla. for at sikre, at de sundhedsfremmende egenskaber ikke ødelægges undervejs i processen.

Der er behov for innovation inden for:

  1. Opbygning af ”state of the art viden” om effekter af naturligt sundhedsfremmede egenskaber i fødevarer: 1) Hvilke fødevarer har specielle egenskaber?, 2) Hvordan kan egenskaberne påvirkes i produktionen? 3) Hvordan kan disse egenskaber påvirke målgrupper med specielle ernærings behov?
  2. Udvikling af råvarer, fødevarer og måltidskoncept som er intelligent dvs. mad med sundhedsfremmende egenskaber.

De danske forudsætninger

De danske universitetshospitaler og universiteters sundhedsfaglige fakulteter besidder evidelt sundhedsmæssig viden, mens de danske universiteter og GTSer besidder viden om fødevarer, råvarer og gastronomi. Den sundhedsfaglige viden skal kobles sammen med viden om mulighederne for at fremme naturlige sundhedsfremmende egenskaber i råvarer og gastronomiske muligheder.

Sundhedsvisionen – fremtidens sundhed gennem fødevarer er et unikt, forpligtende samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Landbrug og Fødevarer og AgroTech omkring. Dette samarbejde gør det muligt at kombinere evidelt sundhedsmæssig viden med viden om mulighederne for at fremme naturlige sundhedsfremmende egenskaber i råvarer og gastronomiske muligheder for udvikling af produkter rettet mod særlige patientgrupper eller befolkningsgrupper.

Effekter og potentialer

Fokus på de sunde egenskaber i fødevarer er en voksende faktor blandt forbrugerne. Der ses af en voksende interesse og marked for at matche naturligheden og funktionaliteten, men det er vanskelig at estimere denne markedsstørrelse. DI estimerer, at markedet for sundhedsfremmende fødevarer (oftest funktionel foods baseret til tilsætninger) i Europa er på 10 mia. og vil stige med 5 % om året, hvilket er to-tre gange så højt som det samlede marked for fødevarer .

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013