Gå til indhold

Energibesparelser i industrien baseret på smartgrid teknologi

Projektets mål er at udvikle smartgrid løsninger inden for specifikke industrier hvor der er potentiale for både energifleksibilitet og energibesparelser.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Projektets mål er at udvikle smartgrid løsninger inden for specifikke industrier hvor der er potentiale for både energifleksibilitet og energibesparelser. Energifleksibiliteten er nødvendig for at integrere 50 – 100 % vedvarende energi i elnettet. Ved at udvikle løsninger med både fleksibilitet og besparelse får både samfund og virksomhed en fordel. Endvidere er der stærke industrielle og forskningsmæssige forudsætninger for at udvikle disse løsninger i Danmark, så projektet vil samtidigt sikre at dansk industri er konkurrencedygtig, med fastholdelse af videns- og industriarbejdspladser til følge.

Udfordring og muligheder

Energibesparelse i industrivirksomheder kræver ofte, at ”øjne udefra” kigger på virksomhedens processer. Det vil derfor ofte ikke være noget som den enkelte industri eller branche selv igangsætter.

Ved systematisk at gennemgå og kategorisere mulighederne i de enkelte brancher og industrier kan udarbejdes en liste over særligt attraktive applikationer. Denne liste kan bruges til konkret at udvikle løsningerne, som ofte vil have en kort tilbagebetalingstid fordi der også er energibesparelser involveret.

Igennem projektet kan danske industri-, IT- og konsulentvirksomheder kan levere disse løsninger til de specifikke brancher, og dermed opbygge kompetence inden for en helt ny produktkategori.

Målsætning

Målet med projektet er

  • Sikre eksisterende industriarbejdspladser ved et konstant flow af ny teknologi og innovation til eksisterende produktporteføljer inden for pumper, køling og industriel opvarmning.
  • Udvikle nye videns- og industriarbejdspladser ved at understøtte grøn omstilling, ved at udvikle løsninger der både er energibesparende og energifleksible (fleksibilitet er nødvendig for at nå målet om 100% VE).
  • Udarbejdelse af en bruttoliste over mulige industrielle applikationer for smartgrid, med en kvantitativ og kvalitativ analyse af potentialet for energifleksibilitet og energibesparelser
  • Opbygning af en stærk portfolio af patenter inden for energi fleksibilitet inden for industrielle applikationer
  • Implementering af de mest lovende muligheder (1-3 projekter), og sikre at de er stærkt forankret i kommercielle virksomheder
  • Udarbejdelse af præcise standarder omkring smartgrid komponenter og test i industrien
  • Smartgrid IT kontrolsystemer som f.eks. PowerHub skal kommercialiseres og benytte industrielt baseret VPP reguleringskraft.

Innovationsbehov

  • Smartgrid teknologien er stadig i en fase hvor fortsat teknologi-modning er nødvendig, så den nuværende forsknings- og innovationsindsats skal fortsættes inden for udvalgte områder, hvor iPower mv. har vist at der er behov for en dybere indsats
  • Der er et stort potentiale for at kombinere energifleksibilitet og energibesparelse indenfor områder som pumper, køling og industriel opvarmning, så det er områder der især har interesse, også fra industrien.

De danske forudsætninger

Der findes i Danmark en velfunderet platform for forskning og innovation i smartgrid teknologi – iPower. Endvidere er der blevet etableret et ”Partnerskab SmartGrid”, som består af alle betydelige private og offentlige danske aktører i smart grid og energibranchen. Dette partner¬skab er allerede i dag aktivt i forbindelse med styring og samordning af smart grid aktiviteter. Det vil derfor være muligt at styre det her nævnte projekt effektivt, idet den ledelsesmæssige og beslutningsmæssige infrastruktur og kompetence allerede er opbygget.

Endvidere er Danmark et af de lande i Europa der er længst med migreringen til grøn elenergi, så det vil være i Danmark at de kommercielle muligheder opstår tidligst. Endvidere forefindes de nødvendige industrielle virksomheder til at skabe en kommerciel tilgang til projektet.

Forslaget er samordnet med Danfoss og Grundfos, der har en igangværende udvikling inden for disse områder.

Effekter og potentialer

Etableringen af smartgrid i industrielle applikationer som beskrevet i dette projekt vil føre til yderligere energibesparelse i samfundet. Derudover vil der ved samme lejlighed tilføres reguleringseffekt til elnettet, som er er nødvendigt for at elnettet er rentabelt og driftsikkert med et højt niveau af vedvarende energi. Endvidere vil projektet give danske industrivirksomheder et forspring inden for udvikling og salg af smartgridløsninger inden for VPP, hvilket også er en forudsætning for at fastholde industri- og vidensarbejdspladser inden for området.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. marts 2013