Gå til indhold

Samfundsmæssige problemer

Dansk Erhverv takker for muligheden for at medvirke i at identificere de problemer, som Inno+ partnerskaber skal tage vare på. Partnerskaberne skal bygge på de potentialer for innovation og vækst, der er i erhvervslivet.

Indsendt af

Dansk Erhverv

Samfundsmæssige problemer

Der er ufattelig mange problemer at tage fat i på den globale samfundsmæssige agenda, og vi har styrkepositioner inden for en lang række feltet.

Inno+ initiativet bør hænge tæt sammen med det arbejde, der er foregået i de forskellige vækstteam. I vores optik er der derfor ikke grund til at ”opfinde” nye problemer og potentialer. Derimod er vi bedst tjent med at få gjort noget ved de allerede identificerede problemer.

Derfor vil vi fra Dansk Erhvervs side gerne pege på to forskellige problemer, der bør tages hånd om. Det første er der taget tilløb til i vækstteamet for Sundhed og velfærd, mens det er vores forventning at IKT vækstteamet vil berøre det andet problem.

Med hensyn til det første problem har vi valgt ikke at genfortælle problem og potentialet om adgang til danske sundhedsdata. Men Dansk Erhverv vil meget gerne betone for regeringen at dette punkt er enormt vigtigt hvis vi skal realisere de mange efterfølgende muligheder i det.

I anbefalingen (nr. 1) fra vækstteamet til regeringen fremgår det at der skal udarbejdes en national strategi herunder etableret en national alliance. Vi ser derfor at dette arbejde bliver omfattet af Inno+ set uppet, og kan komme i betragtning til de midler, der er i Inno+ regi. I selve anbefalingen fremgår begrundelser mv. som kan anvendes i Inno+ kommende arbejde. Vi beder om, at tingene integreres imellem indsatser.

Det andet problem er i forhold til konkurrenceevne og produktivitet. Om ca. en uge vil I modtage en ansøgning om et partnerskab for bedre cross channel handel til gavn for vores virksomheder. I dag er det danske marked under pres, og der er behov for at tilskyde til innovation. Det drejer sig om beskæftigelse i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013