Gå til indhold

Grøn omstilling af transportsektoren

Udfordringerne forbundet med brugen af fossile brændstoffer er velkendte, og vejen til et fossilfrit samfund går over udvikling af mere energieffektive og -besparende teknologier, vedvarende energikilder, mere optimale energisystemer og mere viden om forbrugeradfærd.

Indsendt af

Dansk Industri

Udfordring og muligheder

Udfordringerne forbundet med brugen af fossile brændstoffer er velkendte, og vejen til et fossilfrit samfund går over udvikling af mere energieffektive og -besparende teknologier, vedvarende energikilder, mere optimale energisystemer og mere viden om forbrugeradfærd

Transportsektoren er i gang med en grøn omstilling, men er stadigvæk i store træk afhængige af fossile drivmidler. Samtidig er en høj mobilitet helt afgørende for fortsat vækst. Der er derfor behov for at se nærmere på hvordan vi kan understøtte en øget anvendelse af alternative drivmidler i transportsektoren.

Det gælder bl.a. biobrændstoffer, brint, gas og elektricitet. Samtidigt er der store forskelle i forudsætningerne for de enkelte transportformer, herunder personbiler, lastbiler, fly, skibe og tog.

Udfordringen gælder også for hvordan infrastrukturen er for adgangen til de alternative drivmidler. Samtidigt kræver de udskiftning af køretøjer, der ofte har en lang levetid. Som eksempel vil halvdelen af de biler der blev solgt i 2012 stadig køre på vejene i 2028.

Målsætning

Målet er se på hvordan alternative drivmidler kan passes ind i transportsektoren. Det gælder både anvendelse af eksisterende grøn teknologi og ny teknologi, samtidig med at vi bevarer en høj mobilitet.

Endvidere vil det understøtte muligheden for at danske virksomheder inden for grøn teknologi i transportsektoren er konkurrencedygtige i forhold til resten af Europa. Der kan således også været et stort vækstpotentiale.

Forudsætning

Danske transportvirksomheder har gode erfaringer med grøn omstilling både inden for energieffektivitet og grøn teknologi.

Der findes allerede en række forsøgsprojekter inden for Center for Grøn Transport og i Transportens Innovationsnetværk, der er rettet mod øget anvendelse af grøn teknologi i transportsektoren.

Oplagte samarbejdspartnere kunne være Better Place (elbiler), Energi- og Olieforum (biobrændstoffer) eller Naturgas Fyn og E.ON Danmark (gas til transport). Hertil kommer selvsagt en række offentlige videninstitutioner på området.

Effekter og perspektiver

Forskning og innovation inden for grøn omstilling af transportsektoren, skal understøtte det langsigtede mål om, at Danmark skal være fossiltfrit i 2050.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013