Gå til indhold

Løfte dansk rumteknologi

Der er mulighed for vækst og flere højteknologiske arbejdspladser i danske virksomheder som leverer til de internationale rumorganisationer og det kommercielle marked.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Der er mulighed for vækst og flere højteknologiske arbejdspladser i danske virksomheder som leverer til de internationale rumorganisationer og det kommercielle marked. 

Disse virksomheders udvikling af deres grundteknologier er desværre i høj grad begrænset af utilstrækkelige bevillinger til ESA’s teknologiudviklingsprogrammer. Derfor forslås det at etablere et INNO+ initiativ inden for strategiske vækstteknologier til at støtte disse virksomheders teknologiudvikling.

Initiativet vil uden tvivl føre til vækst, flere højteknologiske arbejdspladser og samtidig medvirke til en mere effektiv losning af offentlige opgaver og øge interessen for TEK-NAT.

Udfordring og muligheder

En række danske virksomheder deltager med succes i ESA’s og andre rumorganisationers aktiviteter i rummet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der her ud over er en lang række danske virksomheder, som optræder som underleverandører til disse virksomheder. Styrelsen dokumenterede ved Rambøll undersøgelsen i 2008 et betydeligt spin-off (4,5) af de industrielle aktiviteter i ESA’s programmer.

Det er helt gennemgående, at disse virksomheder vækst og innovationsmuligheder begrænses af meget knappe midler til dansk deltagelse i ESA’s teknologiudviklingsprogrammer (især ARTES 5.2 og GSTP).

Virksomhederne mangler muligheder for udvikling af deres grundteknologier. Dette vil give innovation og styrke deres forretningsmuligheder ikke blot i f.t. ESA men også i underleverandørkæderne til ESA, NASA og hele det kommercielle marked.

Målsætning

Målet er at sætte disse højteknologiske danske virksomheder i stand til at udvikle deres grundteknologier, så de også i fremtiden kan være konkurrencedygtige.

Innovationsbehov

Virksomhederne skal have mulighed for at gennemføre de kvalificerede, industriinitierede udviklingsprojekter bl.a. under ESA’s ARTES 5.2 og GSTP som i dag begrænses af utilstrækkelige, dansk deltagelse. Herunder bør der samtidig gøres en målrettet indsats for at støtte rumvirksomhedernes udvikling gennem nye og eksisterende instrumenter som praktikophold, kandidatopgaver, videnpiloter, videnkuponer, erhvervs-PhD mv.

Indsatsen falder ind i ”Strategiske vækstteknologier” i EU’s Horizon 2020 og i det danske FORSK2020 og bør udføres i samarbejde med universiteterne, GTS’er og de berørte virksomheder.

Indsatsen er et skridt på vejen til at etablere et egentligt dansk rumforsknings-program, sådan som det blev efterlyst i det rådgivende rumudvalgs strategioplæg fra 2012.

De danske forudsætninger

Der eksisterer en række mindre og mellemstore danske virksomheder, som er med i leverandørkæderne af rumteknologi til ESA, til andre rumorganisationer og til det kommercielle marked.

Danmark har et stort behov for rumbaserede løsninger indenfor miljø, klima og ikke mindst for den fremadrettede suverænitetshåndhævelse mv. i de arktiske egne.

De danske rumvirksomheder har vist, at de kan være væsentlige bidragyder til disse løsninger.

Effekter og potentialer

En styrkelse af danske rumvirksomheders teknologiudvikling, vil skabe vækst og højteknologiske arbejdspladser. Indsatsen vil samtidig kunne medvirke til en mere effektiv losning af offentlige opgaver og øge interessen for TEK-NAT.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013