Gå til indhold

Logistik og distribution

Den globale arbejdsdeling betyder bl.a., et styrket behovet for effektiv logistik og distribution af varer til markeder i hele verden.

Indsendt af

Dansk Industri

Udfordring og muligheder

Den globale arbejdsdeling betyder bl.a., et styrket behovet for effektiv logistik og distribution af varer til markeder i hele verden. Forskning i ”Supply Chain Management” skal gøre virksomhederne konkurrencedygtige ved at optimere alle processerne omkring varestrømme – både i forbindelse med indkøb, lager, transport og distribution. Heri indgår både dimensioner som planlægning, organisering, ledelse og anvendelse af ny teknologi.

Samtidigt har øget urbanisering og øget trængsel i Danmark og Europa skabt nye udfordringer for logistik og distribution af varer. Velfungerende logistik er en væsentlig forudsætning for at bevare konkurrencekraft.

Danske transportvirksomheder har store styrker indenfor logistik inden for både luftfragt, vejgodstransport og søfart. Derfor er der et stort erhvervspotential i anvendelse af ny viden inden for logistik og distribution.

Forudsætning

Danske transportvirksomheder har sin styrke inden for logistik og distribution, og med tilknyttede ydelser som lagerhotel og fælles IT-systemer.

Der findes en del forskning inden for logistik og transport, og der findes partnerskaber inden for en række projekter under bl.a. Center for Grøn Transport og Transportens Innovationsnetværk mv. Men der er et væsentlige større potentiale for at udvikle og anvende ny teknologi og ny viden inden for området.

Målsætning
 

Målet er få udviklet og anvendt nye effektive logistik løsninger, der kan understøtte eksport og samhandel, samt en mere effektiv og miljøvenlig transport af varer. Samtidigt vil danske transportvirksomheder kunne bevare og udbygge førerposition inden for logistik og transport.

Innovationsbehov

Der er behov for en bred indsats, der inddrager både erhvervsliv og universiteter samt eksisterende netværk. Det gælder virksomheder inden for både handel, transport og IT.

Der er behov for både forskning i logistik og distribution, samt innovation i form af anvendelse af ny teknologi og ny viden i hele logistikkæden, dvs. lagerstyring, produktion, transport og distribution. Endvidere kan dette tænkes sammen med ønsket om grøn omstilling af transportsektoren.

Effekter og perspektiver

Forskning og innovation inden for logistik og distribution vil understøtte de krav, der følger af den øget internationale arbejdsdeling, og underbygge dansk eksport. Samtidigt vil det understøtte danske transportvirksomheders styrkeposition inden for logistik.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013