Gå til indhold

Sundhedsfremmende fødevarer til en sund befolkning

Livsstilsbetingede sygdomme kan blandt andet afhjælpes gennem en sundere kost. Det gælder også globalt, hvor en voksende middelklasse i nye vækstøkonomier i stigende grad forventes at blive ramt heraf.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Livsstilsbetingede sygdomme kan blandt andet afhjælpes gennem en sundere kost. Det gælder også globalt, hvor en voksende middelklasse i nye vækstøkonomier i stigende grad forventes at blive ramt heraf. Der skal udvikles nye produkter og ingredienser, og der skal udvikles og anvendes nye teknologier hertil. I Danmark har vi rigtigt gode forudsætninger for at kunne få del i det store vækstpotentiale, der ligger heri.

Udfordring og muligheder

Danskernes kost og livsstil har ændret sig markant gennem de seneste årtier. Den øgede veltand og ændrede arbejdsformer har bevirket, at det kræver mindre fysisk aktivitet at komme igennem dagens gøremål. Vi har også ændret måden, hvorpå vi indkøber, tilbereder og forbruger mad, ligesom madens sammensætning af næringsstoffer har ændret sig. Det er en medvirkende årsag til, at danskerne over tid i stigende grad rammes af livsstilsbetigende sygdomme.

I takt med velstandsudviklingen i de nye vækstøkonomier vil der være en ten-dens til at observere samme udviklingstendens i disse folkerige nationer. Efterspørgslen efter sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser vil vokse i takt med, at folkerige nationer oplever stigende velstand og større middelklasse med stigningen i livsstilsbetingede sygdomme til følge.

I løbet af de næste 20 år vil den globale middelklase vokse fra to til fem milliarder mennesker, og de vil i stigende omfang stå overfor sundhedsmæssige udfordringer. Hertil kommer problemer omkring underernæring, som også til en vis grad kan afhjælpes gennem specialdesignet kost. 
 
Der er tale om store global udfordringer, men de repræsenterer ligeså enorme muligheder for danske fødevarer og danske fødevare- og ingrediensproducenter.
Det vil stille krav til virksomhedernes evner til at udvikle sunde og ernæringsrigtige produkter, der efterspørges dels herhjemme og dels på de nye vækstmarkeder. Markedet for sunde og sundhedsfremmende fødevarer vil derfor vokse i fremtiden.

Markedet vokser allerede, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der ikke er den samme skepsis overfor sundhedsfremmende fødevarer i f.eks. Asien. Vi har i Danmark kompetencer på et høj internationalt niveau inden for både ernæring og inden for produktion af fødevareingredienser. Det bør vi udnytte til at kombinere sundhedsfremme på den ene side og erhvervsdrevet vækst på den anden side.

Målsætning

Målet er, at Danmark i 2020 er verdens førende center for udvikling og produktion af fødevareingredienser og anerkendt som en førende producent af ernæringsrigtige og sundhedsfremmende fødevarer. Det danske brand på dette felt er meget stærkt og generer en betydelig eksport. På længere sigt er det målsætningen, at danske fødevarer skal spille en betydelig rolle i den globale forebyggelsesindsats. Delmålet er her at danske fødevarer, sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser kan tage betydelig del i det stærkt voksende marked for sundhedsfremmede fødevarer.

Innovationsbehov

Realisering af målene er forbundet med en række innovationsbehov. Der er behov for en række forskelligartede og samtidige indsatser fra en bred kreds af såvel offentlige som private interessenter.

Der er brug for mere viden om, hvordan fødevarer og måltidet spiller en rolle i forebyggelsen af f.eks. fedme og andre folkesygdomme. Der er brug for alternative og nye fødevarevareingredienser dels med dokumenter sundhedsmæssig virkning, dels med teknologisk forbedrede egenskaber, der f.eks. kan sikre lavfedtholdige produkter af høj kvalitet.

Der kan være et marked i at for nye teknologier og udvikling af biologisk baserede produkter, der kan hjælpe med at bekæmpe de stigende problemer med fedme og følgesygdomme. Sund kost er vigtig for alle befolkningsgrupper for at forebygge folkesygdomme. Men særligt til bestemte befolkningsgrupper, herunder ældre eller patienter på hospitaler, som har behov for særlig kost.

Nye og avancerede teknologier gør det muligt at karakterisere isolerede fødevarekomponenter kemiske og biologiske egenskaber. Denne karakterisering af indholdsstoffer muliggør den videre forskning og udvikling af sundhedsfremmende fødevarer.

Der er brug for teknikker til at isolere og teste det biologiske potentiale af disse komponenter, og derigennem udvikle sundhedsfremmende fødevarer med et højt indhold af disse komponenter.

Denne viden kan omsættes i nye produkter i et partnerskab mellem vidensinstitutioner og fødevarevirksomheder, ligesom den kan bruges til at udvikle ernæringsrigtige og sundhedsfremmende produkter til den globale befolkning, hvis der opnås øget viden omkring forbrugerpræferencer på nye vækstmarkeder.

Ligeledes vil det være væsentligt at kortlægge og afklare de konkrete markedspotentialer for sundhedsfremmende produkter – både herhjemme og globalt. Aktører kan være danske fødevare- og ingrediensvirksomheder, danske vidensinstitutioner, detailhandlen, hospitals- og plejesektoren mv.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013