Gå til indhold

Øget kommercialisering af viden

Der skal skabes et program for udvikling af innovative bio- og medicotekniske løsninger til effektiv diagnostik og behandlinger. Løsningerne skal støttes hele vejen fra idé til kommerciel implementering.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Hvis Danmark skal bevare og videreudvikle sin styrkeposition inden for sundheds- og velfærdsområdet, er der behov for flere nye succesfulde virksomheder. Det kræver bl.a. et tidligt fokus på kommercialisering af fx forskningsresultater, adgang til finansiering og de nødvendige kompetencer til at udvikle virksomheden. Der skal derfor skabes et program for udvikling af innovative bio- og medicotekniske løsninger til effektiv diagnostik og behandlinger. Løsningerne skal støttes hele vejen fra idé til kommerciel implementering.

Udfordring og muligheder

Danmark halter bagud i antal virksomheder der stiftes med afsæt i blandt andet bio- og medico-tekniske opfindelser. Dette er et nationalt strukturelt problem, der hæmmer væksten i det danske samfund som helhed. Vi har stadig flere forskningsresultater, men bl.a. ERAC-evalueringen af det danske forsknings- og innovationssystem påviste, at kommercialiserings-arbejdet skal øges.

En forbedret kommercialiseringsgrad af patenter skaber betydelige muligheder for vækst og eksport hos private leverandører af løsninger til sundhedssektoren. Løsningerne vil samtidig kunne afhjælpe de kommende års udfordringer med stadigt stigende krav om forbedring af behandling og udnyttelse af ressourcer i sundhedssektoren.

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger vurderer, at der bør ske en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem det offentlige sundheds-væsen og private aktører om forskning og udvikling. Endvidere at rammerne for forskning, innovation og vækst bør styrkes i et tæt offentlig-privat samarbejde mellem sundhedsvæsenet, uddannelses- og forskningsinstitutioner og industrien. Samt at kommercialisering af forskningsbaseret viden kan styrkes gennem en større ledelsesmæssig bevågenhed og prioritering i regioner, på hospitaler og universiteter. Det skal understøttes ved at etablere klare incitamenter til at sikre øget kommercialisering af den forskningsbaserede viden, bl.a. med henblik på at skabe nye vækstvirksomheder, samt vækst i eksisterende virksomheder.

Målsætning

Der skal skabes et program for udvikling af innovative bio- og medicotekniske løsninger til effektiv diagnostik og behandlinger. Løsningerne skal støttes hele vejen fra idé til kommerciel implementering.

Målet er at skabe innovative medicotekniske løsninger til effektiv diagnostik og behandlinger til gavn for det danske sundhedsvæsen, og sikre, at forskningsresultater kommer hurtigere ud at arbejde. Samt at udvikle flere spin-out virksomheder og kommercialisering af ideer til gavn for fremtidig vækst og beskæftigelse.

Innovationsbehov

For at forbedre den kommercielle udnyttelse af patenter i sundhedssektoren er der behov for:

  • Udvikling af nye kommercialiserings- og forretningsmodeller.
  • Forbedret adgang til risikovillig kapital.
  • Udvikling af strategiske partnerskaber og OPI-samarbejder, herunder operationalisering af Triple-Helix konceptet.

De danske forudsætninger

Danmark har en stærk sundhedsforskning, som er central i forhold til at fastholde og udvikle en stærk medicoindustri. Danmark har en stor, globalt orienteret forskningsbaseret medicinalindustri med en voksende patentaktivitet. Hertil kommer en række videntunge biotekvirksomheder med høj patentaktivitet. En stor del af industrien har produktion i Danmark med betydning for såvel vækst som beskæftigelse, men er samtidigt udfordret af international konkurrence.

Danske virksomheder eksporterede lægemidler for omkring 57 mia. kr. i 2011. Eksporten er især drevet af nye innovative lægemidler og svarede til ca. 9 procent af den samlede danske eksport samme år.

Regionerne har etableret enheder til kommercialisering af forskning og idéudvikling, og gennemført en del offentlige-private innovationssamarbejder som eksempelvis OPI-lab, Welfare Tech, UNIK, MTIC, BioX Denmark, Idéklinikken, Sundhedsinnovation Sjælland, Lev Vel og Medico Innovation.

Copenhagen Spin-Out, som består af et nært samarbejde mellem forskningsinstitutioner, en række tilknyttede investorer, industrielle partnere og faglige rådgivere, har allerede i projektets korte levetid på et år, ført til en del succesfulde kommercialiseringsforløb, som der kan tages afsæt i.

BioX Denmark bringer helt nye design-drevne innovations metoder helt ind i hospitalssektoren. Med afsæt i dokumenterede kliniske behov realiseres det betydelige potentiale for udvikling af medicotekniske produkter med et klart markedsbehov og dermed kortere vej til salg og implementering i sundhedssektoren.

Effekter og potentialer

En forbedret evne til at udnytte patenter fra sundhedssektoren vil betyde store muligheder for øget eksport og vækst i nye og eksisterende virksomheder, der leverer løsninger til sundhedssektoren. Samtidig vil en forbedret kommercialisering være et vigtigt element i at opnå de kvalitative forbedringer og den ressourceoptimering, der er nødvendig i fremtidens sundhedssektor.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013