Gå til indhold

Elektrolyse-, brint- og brændselscelleteknologier

Elektrolyse-, brint- og brændselscelleteknologierne er i dag på et stadie, hvor der sker en accelererende produktintroduktion på nichemarkederne, med udsigt til at yderligere nichemarkeder vil følge inden 2016.

Indsendt af

Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø

Resumé

Elektrolyse-, brint- og brændselscelleteknologierne er i dag på et stadie, hvor der sker en accelererende produktintroduktion på nichemarkederne, med udsigt til at yderligere nichemarkeder vil følge inden 2016.

I konsekvens heraf er mange producenter i dag i stand til at give konkrete bud på markedsperspektiver for produkterne. Forskning, udvikling og implementering af produkter til nichemarkeder er et vigtigt fokusområde for branchen i de kommende år. Alle elementer, der understøtter en markedsintroduktion på nichemarkeder, er væsentlige.

Produkterne testes og markedsføres først lokalt eller nationalt, og på dette grundlag etableres en markant stigning i afsætningen af disse produkter til udenlandske markeder.

Danske aktører inden for brint- og brændselscelleområdet (Dantherm Power A/S, IRD A/S, Topsoe Fuel Cell A/S, Serenergy A/S, GreenHydrogen.dk, Danish Power Systems Ltd., TRE-FOR Entreprise A/S, H2 Logic A/S og DTU Energikonvertering) anslår, et eksportpotentiale på op mod 23 mia. kr. i 2025 og mulighed for at skabe 12.500 arbejdspladser.

Omkring 2025 kan også større anlæg inden for elektrolyse- og brændselscellebaseret kraftvarme være modne til at kunne indgå og spille en betydelig rolle i det fremtidige energisystem.

En vigtig del af den Danske energiforsyning er baseret på vindkraft, som udviser betydelig variation over tid. Brændselsceller forventes at bidrage også til en lagringskapacitet, som er nødvendig for at udjævne et tidsvarierende misforhold mellem produktion og forbrug.

(Brændselscelle afsnittet er i det væsentlige baseret på netop offentliggjort strategi: "Energikonvertering, lagring og balancering - stort potentiale i brint og brændselsceller", fra Partnerskabet for brint og brændselsceller)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013