Gå til indhold

Effektiv udnyttelse af vindressourcen

Visionen er at vedligeholde og udvikle en stærk dansk position i grøn omstilling af energisystemet, hvor vindenergi spiller en nøglerolle, og danske virksomheder fastholder og udbygger globale styrkepositoner.

Indsendt af

EUDP

Resumé

Dette forslag omhandler udfordringer i relation til effektiv udnyttelse af vind-ressourcen i Danmark.

Visionen er at vedligeholde og udvikle en stærk dansk position i grøn omstilling af energisystemet, hvor vindenergi spiller en nøglerolle, og danske virksomheder fastholder og udbygger globale styrkepositoner.

Udfordring og muligheder

Den energipolitiske aftale fra 2012 opstiller et ambitiøst mål om 50% vind i det danske elforbrug i 2020. I 2012 udgjorde vind-andelen 30%.

Der er således behov for en betydelig tværgående FUD-indsats for at sikre optimal udnyttelse af de danske vindressourcer i et samspil med energisystemet.  Danmark har nogle af Europas bedste vindressourcer onshore og offshore. Sammen med en lang kystlinie og relativ lille befolkningstæthed udgør dette basale forudsætninger for den fortsatte vindudvikling i landet.

 • Frem mod 2020 skal opstilles 1800 MW ny onshore-kapacitet, mens 1300 MW nedtages. Endvidere skal opstilles 1500 MW ny offshore-kapacitet fordelt på 1000 MW til to store havmølleparker og resten til kystnære placeringer.
 • Tilslutningsbetingelserne for nye danske møller (grid codes) skal løbende tilpasses til opgaven med udgangspunkt i harmoniserede EU-krav samt lavest mulig Cost of Energy fra vinden.

Målsætning

Fastholde Danmark som førende global aktør i udvikling og implementering af løsninger inden for vindkraft til gavn for en fortsat grøn omstilling og med henblik på at fastholde og udbygge danske styrkepositioner inden for vindteknologi.

Innovationsbehov

Danmark står overfor en omstillingsopgave af energisystemet, som er uden fortilfælde. Innovationsbehovet er fordelt på både regulering, teknologi og effektivt samarbejde (sidstnævnte mellem aktører og myndigheder). Innovationsbehov er nødvendige inden forflg. temaer:

 • En vedholdende indsats for at sænke cost of energy for vindenergi, især offshore, men også onshore.
 • De nye 50 MW nearshore-forsøgsmøller skal bruges aktivt og i forlængelse af eksisterende projekter (fx EUDP), til at drive teknologiudviklingen videre for offshore vind.
 • Power to Gas-konverteringsteknologier (lagring af el når der er økonomiske incitamenter hertil).
 • Brintfremstilling til brændselsceller og brintbiler (via elektrolyse når der i øvrigt er økonomiske incitamenter hertil).
 • Energilagre (ellagre, varmelagre, gaslagre mv.)
 • Smart grid (mere intelligent, fleksibel og markedsorienteret styring af forbrug og produktion) 

De danske forudsætninger

Unikke danske forudsætninger er bl.a.:

 • Ambitiøs energipolitik for grøn omstilling og udbygning med vind frem mod 2020.
 • En stor fremstillingsindustri på energiområdet (eksportandel 10,5% af samlet dansk vareeksport i 2011).
 • Tradition for holistisk tilgang samt samarbejde på tværs af fremstillingsindustri, forbrugere, regulator, TSO, myndigheder mv.
 • Gode naturlige vindressourcer, lang kystlinie med rimelige vanddybder.
 • Videnscentre og testfaciliteter i verdensklasse.

Effekter og potentialer

Bevare og gerne udbygge 20-25.000 arbejdspladser i den danske vindmølleindustri. Hjælpe offshore såvel som onshore vind med at nå ned på markedspris-paritet (”grid parity”), hvilket er en forudsætning for et gennembrud for vindteknologi på markedsvilkår.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013