Gå til indhold

Bæredygtig skibstransport: Design og operation

Forslaget omfatter innovation inden for design, nybygning, retrofitting og operation af skibe med henblik på at være på forkant med imødekommelse af nye og fremtidige krav til reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra skibstransport.

Indsendt af

FORCE Technology

Resumé

Forslaget omfatter innovation inden for design, nybygning, retrofitting og operation af skibe med henblik på at være på forkant med imødekommelse af nye og fremtidige krav til reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra skibstransport. Innovationen opnås ved dels at tilpasse kendte, landbaserede teknologier for brug ombord på skibe, dels at udvikle nye teknologier, hvor dette teknisk eller forretningsmæssigt er fordelagtigt, og endelig ved at indføre en holistisk tilgang til design samt sikker og optimal operation af skibe under hensyntagen til den samlede operationsprofil i hele skibets levetid.

Udfordring og muligheder

De stigende krav til reduktion af skibstransportens indflydelse på miljø og klima, udmøntet gennem IMO regulativerne vedrørende energieffektivitet og udledning af CO2, SOx, NOx og, i nær fremtid, sandsynligvis også partikler, udgør store udfordringer for rederier, skibskonsulenter, værfter og udstyrsleverandører. De øgede krav rummer imidlertid samtidig store muligheder for danske virksomheder, der traditionelt har været langt fremme med hensyn til at finde nye anvendelsesområder for kendte teknologier og dermed forbedre performance af såvel nye skibe som eksisterende skibe ved retrofitting.

Målsætning

For det maritime miljøteknologiske område er målsætningen, at Det Blå Danmark får en betydende andel i det kommende marked for løsninger til reduktion af CO2, SOX, NOx og partikler. Der opereres en bruttotonnage fra Danmark på 62 millioner. Danmark er verdens 4. største operatørland, og tonnage andelen er lidt mindre end 20%  af de fem førende skibsfartsnationer. Det det bør være målsætningen at markedsandelen skal være mindst i samme størrelsesorden.
Innovationsbehov
På det miljøteknologiske område er der behov for følgende indsatser:

  • Videreudvikling og optimeret tilpasning af eksisterende landbaserede teknologier til maritim anvendelse.
  • Videreudvikling og validering af mere robuste metoder til monitorering og evaluering af skibes performance til søs.
  • Udvikle metoderne så de kan benyttes til vurdering af 3. parts udstyrs påvirkning på performance.
  • Etablering af åbne faciliteter, eventuelt drevet af GTS, hvor leverandører af ny teknologi har mulighed for at afprøve og demonstrere deres teknologi samt at teste sammenspillet med andre miljøteknologier.
  • Udvikling af nye kompakte, kosteffektive og gerne integrerede teknologier til fjernelse af SO2, NOx og partikler (de traditionelle, landbaserede teknologier er kendetegnet ved af kræve meget plads).
  • Udvikling af robuste, driftsikre og kosteffektive sensorer og systemer, der kan anvendes til on-line kontrol og dokumentation af Co2, SO2-, NOx- og partikelemissioner på skibe.
  • Udvikling af procedurer for verifikation og løbende kontrol af teknologier til emissionsreduktion på skibe.

Forudsætninger

Der er tradition for er godt samarbejde på tværs af Det Blå Danmark. Et godt eksempel herpå er bl.a. Green Ship of the Future der samler mange af de centrale aktører blandt rederier og udstyrsproducenter. Samarbejdet i klyngen har imidlertid i mindre grad været fokuseret mod at formulere en fælles innovationsdagsorden.

Det må betragtes som en betydelig fordel i forhold til at opnå de opstillede  mål hvis Det Blå Danmark formulere en samordnet og fokuseret innovationsdagsorden. En sådan bør udpege de konkrete områder hvor der skal satses, udlægge roadmaps og beskrives hvorledes, der skal samarbejdes på tværs af klyngen, og kan sætte rammerne for et kommende maritimt SPIR.

En vigtig forudsætning er, at metoderne bliver enkle og intuitive at bruge for besætningerne om bord, så de dagligt er med til at tage ansvar.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2013