Gå til indhold

Måling af energi i fremtidens grønne liberaliserede energimarked

Der forestår fortsat en stor udfordring med reduktionen af klimapåvirkningerne fra forbrænding af fossile brændsler, dels ved effektivisering, dels ved anvendelse af alternative brændsler. Danske virksomheder er førende indenfor en række energiteknologier, der kan understøtte denne udvikling.

Indsendt af

FORCE Technology

Udfordring og muligheder

Der forestår fortsat en stor udfordring med reduktionen af klimapåvirkningerne fra forbrænding af  fossile brændsler dels ved effektivisering dels ved anvendelse af alternative brændsler.
Danske virksomheder er førende indenfor en række energiteknologier, der kan understøtte denne udvikling. Graden af succes med nye teknologier beror ofte på håndteringen teknologiernes afledte problemer og forudsætninger.
En afledt problemstilling – hvor gode løsninger er nødvendige forudsætninger for succes – er sikring af korrekt måling og afregning af energi, uanset om der er tale om nye brændselstyper eller blandinger af brændsler og uanset at afregning skal ske under dynamiske takstsystemer.

Målsætning

Afdækning af konkrete målertekniske problemstillinger i relation til indførelse af nye energiteknologier og udarbejdelse af forslag til løsning af disse.
Koordinering på primært europæisk plan bl.a ved projektsamarbejde med europæiske NMI fx via EuraMet.

Innovationsbehov

Det innovative behov ligger dels i test og afprøvning af kendte måletekniker på nye brændsler dels i udtænkning af nye standarder for kontrol af målersystemer som integrerede elementer i intelligente forsyningssystemer (SmartGrid).
Samarbejde med:

  • Systemudviklere (fx H2 Logic, Better Place)
  • Målerfabrikanter (fx Kamstrup, Siemens Flow)
  • Forsyningsselskaber (fx DONG, Energinet.dk)
  • Myndigheder (fx Sikkerhedsstyrelsen)
  • Vidensinstitutioner (fx GTS, universiteter).

Tidshorisont: 3-4 år.
Løsningsbarrierer: da der fortsat er stor usikkerhed omkring hvilke energiteknologier der vil vinde indpas, vil en kommercielt båret udvikling kun ske meget reaktivt – og dermed for sent i forhold til væsentlige beslutninger der træffes.

Forudsætninger

En række væsentlige forudsætninger for et godt resultat vurderes at være tilstede:

  • I Danmark arbejder flere virksomheder allerede aktivt med nye energiteknologier (brint, biogas, LNG, flydende biobrændsler) og der vurderes at være stor opbakning fra disse virksomheder.
  • Hos FORCE Technology – og i GTS i øvrigt – eksisterer en række af de grundlæggende kompetencer og udstyr der er nødvendige for en videre udvikling, ligesom der er et vel etableret netværk til europæiske samarbejdspartere.

Effekter og potentialer

Projektet har 2 hovedsigter:

  • Dels skal løsningsmodeller danne et bedre beslutningsgrundlag og dermed medvirke til opfyldelse af de indenlandske målsætninger på klimaområdet bl.a. om reduktion af CO2-udledningerne.
  • Dels skal løsningsmodeller understøtte ”systemløsninger” på nye energiteknologier og medvirke til en øget produktion og eksport af hele løsninger eller dele/komponenter til løsninger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013