Gå til indhold

Møbelbranchen Version 2.0 - Danmarks internationale position skal styrkes

Den danske møbel- og interiørbranche skal boostes og der skal skabes rammer, som løfter virksomhederne og deres omsætning. Den danske møbel- og interiørbranche har et stærkt internationalt ry.

Indsendt af

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

Resumé

Den danske møbel- og interiørbranche skal boostes og der skal skabes rammer, som løfter virksomhederne og deres omsætning.  Den danske møbel- og interiørbranche har et stærkt internationalt ry. Samtidig er branchens produktivitet og værditilførelse via design i top, så der er et optimalt udgangspunkt for at skabe vækst og flere arbejdspladser i Danmark.

Relativt få midler, en målrettet innovationsindsats og skabelse af en ny udviklingsplatform ventes at øge omsætningen og skabe nye arbejdspladser.

Udfordring og muligheder

Danske designmøbler har siden 1950’erne placeret os blandt de førende nationer på den internationale møbelscene. Dette har dog ændret sig i de senere år, hvor møbelbranchen siden krisen har oplevet et væsentligt fald i omsætningen. Foruden den globale økonomiske krise skyldes den faldende omsætning, at især træ- og møbelindustrien har en ret løntung produktion. Traditionel produktion er udsat for en skarp konkurrence fra lande med lavere lønniveau, hvorfor produktionen i de senere år er blevet outsourcet.

Danmark har dog en klar styrkeposition i den tilbageværende produktion: Vi ligger i toppen ift. at skabe værdi og har i en international sammenligning den højeste produktivitet. Samtidig er møbelproduktionen karakteriseret ved en god andel af såkaldt ”up-market-produkter”, hvor prisfølsomheden er mindre. Flere virksomheder kan bevæge sig ind i dette felt, fordi Danmark har en betydelig underskov af virksomheder, som kan øge deres vækst ved større fokus på design og produktudvikling på et solidt forretningsmæssigt grundlag.

I 2012 blev der oprettet en tænketank i møbelbranchen, som kan konstatere, at selv de produktionsvirksomheder, som klarer sig godt, har store udfordringer. Fx med kapitaladgang til produktionsinvesteringer og adgang til ressourcer, hvor der kan eksperimenteres med udvikling af nye produkter og services, men også de rammebetingelser, virksomhederne arbejder under ved dansk produktion. Samtidig er det en udfordring at sikre den nødvendige kobling mellem designkompetencer, tekniske kompetencer og forretningsmæssig forståelse

Enkle innovationskuponer kan meget hurtigt give branchen et boost og skabe ny energi, så virksomhederne og deres omsætning løftes på kort og mellemlang sigt. Møbelvirksomhederne skal kunne søge tilskud til designrådgivning, viden om nye materialer, hjælp til tekniske og produktionsmæssige forbedringer, professionalisering af bestyrelse, udarbejdelse og implementering af forretnings-modeller og ikke mindst nye samarbejdsmodeller på eksportmarkederne. 

Der foreslås tre indsatsområder:

  1. Screening af virksomhedernes behov for input til nye ideer, ressourcer, tekniske og it/digitale udviklinger samt andre udfordringer.
  2. Eksperimenterende platform, hvor virksomheder og designere sammen udarbejder nye ideer, som udstilles med andre inspirerende projekter fra fx Snedkernes Efterårsudstilling, Skud på Stammen etc., ligesom produkter fra designkonkurrencer, afgangsprojekter mv. kan præsenteres for virksomheder for at inspirere til øget design og produktudvikling i virksomhederne. Samtidig skabes en ramme for matchmaking mellem designere og producenter, ligesom gode håndværkstraditioner og deres muligheder for værdiforøgelse i produkter og services tydeliggøres. 
  3. Innovationskupon, der kan anvendes til at hente design-, tekniske og forretningsmæssige kompetencer ind, så der udvikles nye tiltag og dermed skabes vækst.

Designere er nødt til at honoreres udover royalties af solgte produkter, og det er derfor nødvendigt at skabe nye rammer for udviklingsarbejdet. For ofte bliver samarbejdet for perifert, fordi virksomhederne føler, at de er nødt til at benytte interne eller nuværende underleverandørkompetencer for at spare ressourcer.

Målsætning

  • Der tilføres ny energi og ressourcer til udvikling af produkter og services i den danske møbelbranche, så der over en 3-årig periode introduceres 30% flere nye og mere eksperimenterende produkter fra danske møbelproducenter og salget øges med 30%.
  • At ud af de producenter, der ikke i dag har et samarbejde med professionelle designere, får mindst halvdelen et nyt samarbejde og fordobler derigennem den årlige lancering af nye produkter og services.

Innovationsbehov

Der etableres en innovationskupon med fokus på møbel- og interiørbranchen. Her kan der købes nye kompetencer fra GTS'er, vidensinstitutioner, designere og andre relevante konsulenter, som kan skabe vækst. Indsatsen målrettes møbelbranchens udfordringer og vækstmuligheder.

Desuden etableres en eksperimenterende platform, hvor virksomheder, designere og andre relevante aktører (fx. kunstnere) kan arbejde ud over normale faste rammer med nye og anderledes ideer, der bagefter modnes i inspirerende miljøer som Spinderihallerne i Vejle eller på Design- og Arkitektskolerne.

Partnere: Tænketanken Møbler og Interiør (i forlængelse af vækstplanen for kreative erhverv - design v/Erhvervs- og Vækstministeriet), Træets Arbejdsgivere (DI), Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Kunstakademiet, Arkitektskolen i Aarhus, Designskolen Kolding og Danish Design Association. Herudover etableres partnerskaber med videnmiljøer inden for teknik og business.

De danske forudsætninger

Forudsætningerne er gode, fordi produktiviteten er i top og Danmark stadig har møbelindustri af en vis størrelse med veluddannede medarbejdere, teoretisk såvel som håndværksmæssig. Visse barrierer skal brydes ned for i stedet at skabe en åbenhed i branchen omkring at involvere sig i eksperimenterende og nyt samarbejde. 

Der er også behov for en slags screening og rådgivning af, hvilke kompetencer der kan sætte turbo på væksten. Samtidig skal der arbejdes med rammebetingelserne, så det bliver lettere for danske møbel- og interiørvirksomheder at investere i innovation og udvikling.

Effekter og potentialer

Der forventes rigtig store effekter for fremtidens vækst i møbel- og interiør-branchen. I disse post-kriseår er der brug for ny energi og optimisme.  Potentialerne for at Danmark igen bliver et førende møbel- og interiørland er lige om hjørnet. Med relativt små investeringer kan der kick startes en udvikling, som branchen skal bruge til at rette sig op, så den igen ikke kun kan bryste sig af en flot arv, men også udvikle sig til version 2.0.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013