Gå til indhold

Bæredygtige løsninger i metropoler

KEA indgår i projekter, der involverer lokalbefolkning, Københavns Kommune, private virksomheder, internationale og nationale anerkendte forskere for at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens udfordringer.

Indsendt af

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Resumé

KEA indgår i projekter, der involverer lokalbefolkning, Københavns Kommune, private virksomheder, internationale og nationale anerkendte forskere for at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens udfordringer.

Udfordring og muligheder

Med den stigende befolkning i Region Hovedstaden samt stigende miljømæssige udfordringer skal byplansudvikling løses på nye måder. Der er en stigende erkendelse af, at de store udfordringer, Region Hovedstaden står overfor hvad angår byudvikling, udvikling af grønne områder grønne løsninger, ikke løses vha. traditionelle projekter eller monofaglige miljøer. Der er indenfor de seneste år set en stigende interesse i at udvikle grønne løsninger, der involverer lokalbefolkningen – fra Prags Boulevard til grønne have på tagtoppe af folkeskoler.
Udfordringerne fordrer således en tværfaglig og en tværsektoriel tilgang til
løsningernes udvikling, og det skaber mulighed for uddannelsesinstitutioner arbejde sammen med offentlige institutioner samt private aktører på området.

Målsætning

Målet er at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens mangfoldighed af
udfordringer.
Disse løsninger skal være af så høj kvalitet, at de kan og vil blive realiseret og implementeret af Københavns Kommune og Region H.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet handler om

Der på globalt plan er en polarisering ift. en stigende tilflytning til større byer og stigende afbefolkning af allerede tyndt befolket områder.

De større byer har brug for innovative løsninger til at sikre bæredygtig energiadfærd, reducering af forurening, genanvendelse af affald, udvikling af grønne områder og udvikling af lokalproduktion af råvarer, der tilgodeser lokalbefolkningens behov og dennes ønske om en æstetisk og sansende by. De danske forudsætninger
Dansk bæredygtig arkitektur, dansk forskning indenfor affaldssortering og –genanvendelse, dansk ekspertise indenfor udvikling af cykelstier og rekreative områder er med til at sikre udvikling af løsninger af høj international standard. Med mulighed for at eksport af disse innovative løsninger.

Effekter og potentialer

Sikre og højne Københavns renommé og brand som grøn og attraktiv by for udenlandsk arbejdskraft.
Udvikle løsninger, der kan eksporteres til udlandet, hvor lignende udfordringer også er eksisterende.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. april 2013