Gå til indhold

Velfærdsteknologiens mange facetter

KEA indgår i projekter med offentlige og private aktører indenfor velfærdsteknologi for herved at udvikle nye løsninger til bl.a. hospitaler og hjemmeplejen.

Indsendt af

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Resumé

KEA indgår i projekter med offentlige og private aktører indenfor velfærdsteknologi for herved at udvikle nye løsninger til bl.a. hospitaler og hjemmeplejen.

Udfordring og muligheder

Velfærdssamfundet skal i de kommende år sikre såvel kvalitet som service til en stigende befolkning for færre ressourcer. Borgerne i samfundet har fortsat en forventning om, at det offentlige skal være en garant for et socialt sikkerhedsnet samt sikre service indenfor sundhed, uddannelse, infrastruktur, beskæftigelse og pleje.

Samtidig med disse omfattende udfordringer vurderes teknologien til at være driver for løsninger, som kan sikre service og kvalitet for færre ressourcer.

En teknologisk mulighed, der er realiseret, er eksempelvis sms-påmindelser fra hospitaler om kontrolbesøg.

Flere lignende løsninger skal og kan udvikles indenfor regi af Inno+ projekter. En nuværende udfordring er, at flere familier af anden etnisk herkomst ikke er digitale borgere. Denne digitale inkompetence medfører manglende kommunikation med flere aktører.

Der er mulighed for at skabe innovative løsninger til denne konkrete udfordring ud fra projekter med private og offentlige aktører sammen med studerende fra KEA.

Målsætning

KEA ønsker med sin uddannelsesportefølje samt ekspertise inden for tværfaglige processer at indgå i projekter med kommuner, hospitaler og private aktører, hvor fokus er på udvikling af brugbare teknologiske løsninger til velfærdssamfundets stigende udfordringer.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet handler om at udvikle teknologiske løsninger, der tager udgangspunkt i borgerne og brugernes reelle behov.
Innovationsbehovet sikres, når de teknologiske løsninger skaber værdi for de mennesker, som har behov for velfærdsservices og –ydelser.

De danske forudsætninger

Danmark er karakteriseret ved høj grad af bredbåndsdækning, høj andel af befolkningen med smartphone, høj andel af digitale borgere.

Effekter og potentialer

Effektfulde løsninger til velfærdssamfundets udfordringer. Løsninger, der kan omsættes til nye forretningsideer. Grobund til etablering af nye virksomheder, der bidrager med at sikre velfærdssamfundet. Velfærdsløsninger, der kan tilgå andre lande.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013