Gå til indhold

IT til optimal behandling af patienter med multimorbiditet

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Antallet af patienter med flere kroniske sygdomme er i hastig vækst på verdensplan og udgør en stigende belastning af de nationale sundhedssystemer. Der er behov for en innovationsindsats, der starter en transformation af behandlingssystemet for patienter med multimorbiditet. For at sikre en optimal behandling af patienterne er der behov for en tværfaglig forsknings- og innovationsindsats, der involverer innovation og nyudvikling af forløbsprogrammer, organisatoriske modeller, forretningsmodeller og teknologiske løsninger.  Det er afgørende for succes, at alle relevante aktører inddrages. Dvs. patienter og pårørende, behandlere fra de forskellige sektorer, designere og it-udviklere, administratorer og politisk ansvarlige.

Udfordring og muligheder

Antallet af patienter med flere kroniske sygdomme er i hastig vækst på verdensplan og udgør en stigende belastning af de nationale sundhedssystemer. I Danmark udgør patienter med kroniske sygdomme en tredjedel af befolkningen, og de tegner sig for to tredjedele af det nationale sundhedsbudget. Mens behandlingen af patienter med en enkelt kronisk sygdom er forbedret betydeligt gennem de seneste årtier, så er kvaliteten af behandlingen af patienter med multimorbiditet ikke optimal, og patienterne dør tidligere en gennemsnittet. En central forklaring er, at patienter med multimorbiditet ofte får fragmenteret og ineffektiv pleje, fordi der er for lidt koordinering mellem behandlerne, det er vanskeligt at kombinere flere sygdomsspecifikke kliniske retningslinjer og flere lægemidler, og der er høje krav til patienterne i forhold til at udøve egenomsorg. Der er derfor et stort behov for it-støtte til fremme af koordineret behandling på tværs af professioner og sektorer samt til fremme af patienternes aktive deltagelse i behandlingen.

Målsætning

Det overordnede mål er at forbedre behandlingen af patienter med multimorbiditet og deres livskvalitet. Der er brug for forskning, innovation og udvikling af organisatoriske modeller og it-løsninger, der understøtter koordineret behandling og beslutningsstøtte, sætter patienten i centrum og fremmer patienternes aktive deltagelse i behandlingen. For at realisere målsætningen er der behov for at styrker og kompetencer i den offentlige og private sektor kombineres ved etablering af innovationspartnerskaber mellem forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og private virksomheder i sundhedssektoren. Det internationale markedspotentiale for sundheds-it løsninger er stort og flere IT virksomheder på det danske marked har en stærk position internationalt.

Innovationsbehov

Der er bl.a. behov for en innovativ indsats i forhold til:

  • Design af en vision for forandring af behandling af patienter med multimorbiditet
  • Design og udvikling af forløbsprogrammer for patienter med multimorbiditet
  • Design og udvikling af organisatoriske modeller, der sikrer optimal koordinering og styring af behandling af patienter med multimorbiditet - herunder patientens aktive medvirken i behandlingen
  • Design og udvikling af incitament strukturer og betalingsmodeller
  • Design og udvikling af IT-løsninger (platform + brugervenlige applikationer) til optimal beslutningsstøtte for behandlere og patienter

Dertil kommer, at der er behov for at måle på effekt af tiltagene samt at inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af velfærdsteknologien.

Innovationsindsatsen skal skabe transformation af et komplekst behandlingssystem med en tidshorisont på 4-6 år. Det er afgørende for succes, at alle relevante aktører inddrages. Dvs. patienter og pårørende, behandlere fra forskellige sektorer,  designere og it-udviklere, administratorer og politisk ansvarlige.

Desuden er der behov for at inddrage innovation endnu mere i de videregående uddannelser. Parallelt med de konkrete innovations- og forskningsprojekter, der måtte blive igangsat som følge af forslaget, igangsættes en innovation af undervisningen, som inddrager studerende i faglig læring gennem innovation i samarbejde med de eksterne partnere. Talentfulde og entreprenante studerende vil blive støttet i aktiviteter herudover. Studerende vil således dels give et bidrag til disse projekter, dels vil de studerende få udviklet deres innovationskompetence.

De danske forudsætninger

Danske forskere er blandt de førende inden for forskning i participatory design og sundheds-it. Der har gennem de seneste år – i samtlige regioner - været et betydeligt fokus på innovation og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, og danske virksomheder står stærkt internationalt. Danmark har lang tradition for samarbejde mellem universiteter, offentlige myndigheder og private virksomheder og har en særlig stærk position inden for brugerdreven IT-innovation i sundhedssektoren. Det betyder, at de danske forudsætninger er gode i forhold til at sundheds-it kan udvikle sig til at blive en international styrkeposition. I den sammenhæng vil udvikling af it-værktøjer til styring og koordinering af indsatser for patienter med multimorbiditet blive en løftestang for at realisere styrkepositionen.

Effekter og potentialer

IT-støtte til optimal behandling af patienter med multimorbiditet vil have stor effekt i forhold til at lette presset på sundhedssektoren ikke kun i Danmark men også internationalt. Den tid behandlerne bruger per patient vil blive reduceret, og patienterne vil opleve færre kontakter med og bruge mindre tid på sundhedsvæsenet. Desuden vil der på sigt være behov for færre indlæggelser og genindlæggelser. Samlet set vil patienterne opleve en øget livskvalitet og behandlerne en større jobtilfredshed. Initiativet vil bidrage til, at Danmark er blandt de førende inden for levering af sundheds- og velfærdsløsninger.

Danske virksomheder vil få en first-mover effekt i forhold til international markedsføring og salg af IT-løsninger til optimal behandling af patienter med multimorbiditet til gavn for beskæftigelse og velfærd i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013