Gå til indhold

Proteinholdige fødevarer til nye vækstmarkeder og forbrugere med specielle ernæringsmæssige behov

Udvikling af metoder til udvinding og anvendelse af nye proteinkilder vil føre til udvikling af en mere bæredygtig produktion af nye sunde fødevarer, der kan sikre fødevareforsyningen til det globale marked og sundhed gennem hele livet.

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Voksende efterspørgsel på protein og nye ernæringsmæssige anbefalinger i BRIC landene betyder, at der i fremtiden vil være stort underskud af protein på verdensmarkedet til såvel fødevarer som foder. I dag er der allerede et stort underskud i Europa af kvalitetsprotein til foder, hvilket betyder store omkostninger til import af bl.a. soyaprotein. Sikring af behovet for proteinholdige fødevarer til det globale marked og en voksende ældre befolkning, hvor fejlernæring er et problem, stiller krav om udvikling af velsmagende proteinrige fødevarer. Det betyder at der er et meget stort innovationspotentiale forbundet med at optimere udvinding af højkvalitets protein fra planter og sidestrømme fra kødproduktionen.  Samtidig vil en sådan indsats være med til at mindske produktionsspild. Udvikling af metoder til udvinding og anvendelse af nye proteinkilder, vil således fører til udvikling af en mere bæredygtig produktion af nye sunde fødevarer, der kan sikre fødevareforsyningen til det globale marked og sundhed gennem hele livet.

Udfordring og muligheder

Efterspørgsel på proteinholdige fødevarer er stærkt stigende i takt med at ændringer i kostanbefalinger og øget købekraft baseret på stor vækst i mellemklassen i mange lande i Afrika, Sydamerika og Østen.  For at sikre en billig og bæredygtig produktion af proteinholdige fødevarer er der behov for i fremtiden at anvende planteproteiner og proteiner fra sidestrømme fra fx slagteriprocesser. Ofte vil fødevarer baseret udelukkende på planteproteiner ikke være optimale ernæringsmæssigt eller i forhold til tekstur og smag. Derfor vil der være fokus på forædling af planter og efterfølgende bioraffinering samt at forstå den molekylære funktionalitet af komplekse fødevarer bestående af en kombination af plante- og animalsk protein og klarlægge hvorledes man kan udvikle produkter eller diæter, der er ernærings- og smagsmæssigt balancerede. Disse produkter vil være prisbillige og samtidig skabe nye eksportmuligheder og nichemarkeder for danske ingrediens- og fødevarevirksomheder. Flere store danske virksomheder har strategisk fokus på at skabe innovation til vækstmarkeder, og med en stigende andel af ældre, vil nærværende platform bidrage til at dansk fødevare- og ingrediens industri kan få deres visioner indfriet.

Målsætning

At udvikle nye højværdiprotein produkter fra planter og sidestrømme fra forarbejdning af kød og anvende disse i fødevarer og derigennem bidrage til fødevareforsyningssikkerhed, bæredygtighed, en sundere befolkning og skabe nye eksportmuligheder for danske fødevare- og ingrediensvirksomheder

Innovationsbehov

Der er behov for samspil mellem forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for plantebioteknologi, -forædling, fødevareprocesteknologi, fødevarekemi, ernæring, sensorik og forbrugerforståelse der, i tæt samarbejde med ingrediens- og fødevarevirksomheder, samt sundhedssektoren. kan sikre implementering af den viden der etableres, og derigennem skabe innovation.
Indsatsen dækker:

1. Udvikling af nye sorter af proteinholdige afgrøder med en optimal ernæringsmæssig proteinsammensætning, fx bælgplanter eller raps.
2. Funktionalitetsbaseret ekstraktion af specifikke proteinfraktioner fra afgrøder og sidestrømme fra slagteriprocesser.
3. Optimal udnyttelse af sidestrømme fra proteinproduktion til foder og energiproduktion.
4. Udvikling og ekstraktion af planteproteiner som prisbillige funktionelle ingredienser, der kan anvendes, i kombination med eller som erstatning for animalsk protein.
5. Øget forståelse af den ernæringsmæssige effekt ved anvendelse planteproteiner til udvikling af smags- og ernæringsmæssigt balancerede diæter.
6. Forståelse af forbrugsmønstre og forbrugerpreferencer for emerging markets.
7. Udvikling af nye produkter med lang holdbarhed uden for kølekæden.
8. Anvendelse af lokale råvarer til lokal produktion i nye markeder.
9. Udvikling af nye sunde, velsmagende proteinrige fødevarer indenfor forskellige fødevarekategorier.
10. Uddannelse med fokus på bl.a. at forstå samspil mellem teknologisk udvikling og specielle forbrugersegmenters behov, og samtidig kobling af forskningsmæssig viden til innovation, der kan bringe nye produkter til såvel nationale som internationale markeder.

De danske forudsætninger

Danmark besidder en række stærke forskningsmiljøer og GTS institutioner, der i samarbejde med virksomheder kan sikre innovation af nye fødevarer og ingredienser, der er prisbillige og sikrer øget sundhed livet igennem. Danmark står for 20% af globale produktion af fødevareingredienser og har samtidig store eksportorienterede fødevarevirksomheder, der kan drage nytte af den nye viden som bliver etableret via indsatsen.

Effekter og potentialer

Bæredygtig produktion

Indsatsen vil understøtte en bæredygtig produktion i hele kæden fra jord til bord, skabe et nyt forretningsområde indenfor produktion af funktionelle proteiner til fødevarer og samtidig gøre Europa selvforsynende med protein til foder.

Nye markeder

Traditionelle fødevareproducenter kan etablere nye markeder for sunde prisbillige men rentable produktioner til en købekraftig mellemklasse i de nye vækstmarkeder og til en aldrende befolkning der har behov for sunde fødevarer der bibeholder livskvalitet og forhindrer fejlernæring.

Nye arbejdspladser og virksomheder

Indsatsen vil skabe nye arbejdspladser og virksomheder indenfor ingrediensindustrien, idet denne åbner op for en ny anvendelse af lokalt produceret planteprotein og sidestrømme fra kødproduktion og sikrer dermed øget produktion og afsætning.

Forbedret sundhed

Produkterne vil endvidere bidrage til forbedret ernæring på det globale marked og derigennem reducere udgifter til sundhedsvæsenet og rehabilitering

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013