Gå til indhold

Serielle dokumentarproduktioner

Filmskolen vil gerne bidrage til at skabe et miljø hvor der udvikles og opfindes nye, serielle formater, til glæde for den danske film- og mediebranche.

Indsendt af

Kulturministeriet

Resumé

Filmskolen vil gerne bidrage til at skabe et miljø hvor der udvikles og opfindes nye, serielle formater, til glæde for den danske film- og mediebranche.

Udfordring og muligheder

Danmark har brug for at få gang i en holdbar vækst baseret på eksport. Vi skal synliggøres internationalt, og vi skal tjene penge. Det kan kulturerhvervene bidrage til. Særligt de visuelle, digitale brancher, som via en lang række forskellige platforme har adgang til et meget stort publikum. Kulturerhvervene har yderligere den fordel at vi gerne vil have dem i samfundet, og at mange gerne vil beskæftiges i dem.

Vi har en god basis for både kulturpolitisk, økonomisk og kunstnerisk succes på film-, tv- og computerspilsområdet. Der er kort sagt momentum for succes. En fastholdelse og udvikling af succesen – eller succeserne for at understrege at området er komplekst, om end sammenhængende – kræver en række indsatser. Der skal mere end verdens bedste film til at vinde en Oscar. Den skal eksempelvis også markedsføres.

Indsatserne ligger i branchen, i støttesystemet, i teknologien og i andre former for samfundsmæssig infrastruktur. Og i uddannelsen og den bevidste satsning på kunstnerisk udforskning og udvikling indenfor området.

Målsætning

TV2 har besluttet at gøre de serielle dokumentarproduktioner til et decideret satsningsområde, og med den mediemæssige globalisering vil netop dokumentargenren, som serielt format, få en meget markant placering i mediebilledet.

Filmskolen vil gerne understøtte denne udvikling ved at skabe et miljø hvor der udvikles og opfindes nye formater, til glæde for den danske film- og mediebranche. I denne sammenhæng er det værd at bemærke at dokumentaristen har verden som sin arbejdsplads.

Målsætningen er at fordoble den aktuelle produktion, hvilket ligger helt i tråd med regeringens vækstplan for kreative erhverv, der flere steder omtaler film og tv.

Innovationsbehov

Et udviklingsmæssigt samarbejde mellem tv- stationerne, DFI og Filmskolen vil kunne videreudvikle processen. Efter at dokumentarfilmen har været forsømt og behandlet på en stedmoderlig måde op gennem halvfemserne og nullerne, er der nu en kraftig fokusering på netop det dokumentariske felt

De danske forudsætninger

Den Danske Filmskole har gennem de seneste 20 år fremelsket en helt ny generation af dokumentarister, både med henblik på enkeltstående dokumentariske værker, men også i forbindelse med udarbejdelse og produktion af serielle formater.

Effekter og potentialer

Filmskolen ser meget gerne at samarbejdet mellem de konkrete institutioner munder ud i et egentligt innovationsmiljø, hvor viden, erfaring og forskning møder den praktiske verden, med henblik på at skabe en markant udvikling.

De kreative og kulturelle sektorer bidrager med 4,5 % af Europas samlede BNP, og flere af de vækstøkonomier, som ser ud til at overtage den globale førertrøje i 2020, definerer ’creative and cultural industries’, samt film- og tv-sektorerne som strategisk vigtige platforme og investerer i udviklingen af disse. 
Så hvis ikke Danmark tager sin kreative kapital i form af begavede og talentfulde kreative kunstnere og de institutioner, hvor viden, kompetencer og færdigheder findes, med i de nationale regnestykker og redningsplaner, så sakker vi bagud. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013